• Pengenalan

  Blog ini dikendalikan oleh pihak pengurusan pondok sebagai alternatif kepada portal rasmi madrasah
  albakriah.com

 • Sumbangan Derma

  Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan berbentuk zakat dan sedekah bagi tujuan kebajikan guru, pelajar dan pembangunan

  Sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tersebut

  Tabung Madrasah Diniah Bakriah
  BIMB 03018010098410

   

 • Kandungan Blog

 • Tulisan Terbaik

 • Arkib

 • Statistik Pengunjung

  • 1,287,182 orang
 • Kandungan Blog

Usah pandang enteng objektif perkahwinan

Mohd Izuddin Mohd Kasim

Perkahwinan adalah merupakan pembentukan institusi kekeluargaan dalam Islam yang mempunyai nilai dan tujuan yang sangat mulia dan murni, bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri telah menggariskan empat perkara utama dijadikan sebagai penanda aras kepada umatnya dalam hal memilih calon isteri iaitu kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama.

Baginda Rasulullah SAW sentiasa menasihati umatnya agar berkahwin dengan pasangan yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang teguh bagi mengelakkan berlakunya pelbagai masalah timbul dalam kancah kehidupan berumah tangga yang sentiasa bergolak, bertepatan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 1 yang bermaksud: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Namun masyarakat kini sering kali memandang enteng objektif di sebalik pembentukan institusi kekeluargaan ini di mana sebahagian besar daripada komuniti setempat menganggap perkahwinan hanyalah sekadar tiket halal melepaskan tempias nafsu seks semata-mata. Secara umumnya perkahwinan membawa erti lebih bermakna dan mendalam daripada sekadar menghalalkan hubungan yang dibina antara individu lelaki dan wanita, antaranya ikatan atau tautan kasih sayang antara pasangan, keluarga tersebut dan menambahkan zuriat keturunan dalam komuniti masyarakat. Beberapa tahun lalu kita digemparkan dengan kontroversi perkahwinan campur antara wanita Muslim rakyat Malaysia dengan pemain kriket non Muslim dari India yang diadakan mengikut resepsi adat resam perkahwinan masyarakat Hindu. Pelbagai persepsi dan tanggapan yang timbul di sebalik kontroversi tersebut, meskipun begitu konsep kahwin campur ini yang merentasi bangsa, kaum atau negara adalah sesuatu yang agak baharu di Malaysia. Terma perkataan ‘perkahwinan campur’ pada asalnya diperkenalkan oleh pihak Gereja Katholik untuk menggambarkan perkahwinan antara penganut Katholik dan bukan Katholik. 

Terma perkahwinan campur kini juga membawa maksud perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa dan warganegara. Perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua insan daripada golongan berbeza sama ada berlainan agama atau bangsa ini juga dipanggil ‘Eksogami’. Perkahwinan campur dalam Islam adalah perkahwinan di antara dua pihak yang berlainan latar belakang bangsa, agama atau warganegara. Sebagai contoh, sekiranya seorang melayu Muslim berkahwin dengan gadis sunti yang berbangsa Inggeris yang pada asalnya merupakan penganut agama lain, perkahwinan itu boleh dikira sebagai perkahwinan campur.

Menurut perundangan kekeluargaan Islam, syarak tidak pernah melarang pengikutnya untuk tidak berkahwin dengan penganut agama lain, jika bakal pasangannya bersedia untuk memeluk Islam secara sukarela setelah termaterainya akad nikah secara sah. Meskipun begitu syarak tetap memperincikan sudut pandang hukum dan enakmen undang-undang tertentu sesuai dengan tuntutan perundangan semasa supaya penganutnya yang beragama Islam tidak alpa dan lalai apabila cuba mempraktikkan konsep perkahwinan campur tersebut, berikut perincian hukum berkaitan konsep perkahwinan campur:

1. Perkahwinan campur membabitkan pasangan lelaki Muslim dan wanita bukan Muslim daripada agama samawi (Kristian dan Yahudi) yang berada di negara yang bukan diperintah oleh pemerintahan kerajaan Islam diharamkan bernikah menurut sebahagian fuqaha Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, manakala majoriti sebahagian besar mereka berpandangan mengharuskan berserta hukumnya makruh melihat kepada objektif asal perkahwinan. Namun fuqaha Mazhab Syafie meletakkan dua prasyarat penting yang perlu direalisasikan sebelum bersetuju dengan penyataan hukum berkenaan iaitu pertama ia merasakan dirinya ketika itu yang berada di negara di mana tidak begitu ramai majoriti umat Islam wajar bernikah bagi mengelakkan berlakunya hubungan zina berserta ia mendapati ketiadaan wanita Muslim di negara tersebut. Keduanya disusuli harapan semoga wanita bukan Muslim yang di negara bukan Muslim tersebut ingin memeluk Islam dan mendalami ajaran Islam selepas akad nikah antara mereka berlangsung. (Rujuk Hasyiyah Ibn A’abidin m/s 4/134, Al-mabsut m/s 2/20, Hasyiyah Ad-Dusuqi Ala Syarh Al-kabir m/s 2/213, Hasyiyah Al-kharasyi m/s 2/243, Al-Muharrar Lil Majd Ibn Taimiah m/s 2/21, Al-muhgni Lil Ibn Qudamah m/s 13/149 dan Hasyiyah Al-qalyubi m/s 3/250)

2. Perkahwinan campur membabitkan pasangan lelaki Muslim dan wanita bukan Muslim daripada agama samawi (Kristian dan Yahudi) yang berada di negara yang diperintah oleh pemerintahan kerajaan Islam, hukumnya adalah makruh kerana melihat kepada per kapita purata bilangan wanita Muslim yang ramai di negara berkenaan. (Rujuk Hasyiyah Ibn A’abidin m/s 4/125, Mudawwanat Al-kubro’ m/s 2/129,  Raudhat At-Tholibin m/s 7/135 dan Al-mub’die m/s 7/70)

3. Perkahwinan campur membabitkan pasangan lelaki Muslim dan wanita bukan Muslim daripada agama selain agama samawi seperti Hindu, Buddha, Konfusianisme dan sebagainya samada berada di negara yang diperintah oleh pemerintahan kerajaan Islam ataupun tidak, hukumnya tetap haram kerana hasil perkahwinan tersebut boleh merosakkan pembentukan institusi kekeluargaan yang selaras dengan kehendak syarak, meruntuhkan moral keberagaman, menafikan hak-hak melibatkan pewarisan harta dan sebagainya. (Rujuk Al-bada’ie As-Sana’ie m/s 2/270, Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah m/s 1/137, Mugni Muhtaj m/s 3/187 dan Al-Insof m/s 8/136)

Justeru menurut Akta (303) Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 – Bahagian 2, Seksyen 10, perkahwinan campur melibatkan berlainan agama adalah seperti berikut:

(1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah. 

(2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

Kesimpulannya, manifestasi isu perkahwinan campur dalam konteks komuniti masyarakat Malaysia dilihat bukanlah disebabkan oleh masalah dalam institusi perkahwinan itu sendiri, sebaliknya berakar-umbi daripada isu pengkategorian masyarakat mengikut garis etnisiti yang terlalu sempit dan superfisial sehingga menidakkan kewujudan interaksi antara etnik yang subur dan dinamik dalam realiti kehidupan sebenar. Bahkan syarak sama sekali tidak melarang penganut Islam untuk meraikan manifestasi ini yang kian tular. Namun agenda di sebalik isu perkahwinan campur dalam kalangan masyarakat Melayu Islam sewajarnya dipatuhi sesuai menurut   spektrum dan perundangan Islam. Wallahua’lam.

Belajar dalam semua situasi

Dr Nor Hazrul Mohd Salleh

Pendidik adalah sangat penting dan dititikberatkan dalam Islam. Tarbiyah (pendidikan) menjadi asas pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Ketinggian ilmu akan menjamin sesebuah negara dapat dipacu ke arah kemajuan yang menepati keperluan negara. Oleh itu, menjadi prasyarat untuk maju adalah dengan berkembangnya ilmu dalam pelbagai bidang.

Menuntut ilmu adalah fardu (wajib). Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (daripada melakukan larangan Allah).” (Surah al-Taubah, ayat 122)

Tuntutan mendalami ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ayat di atas juga adalah jelas daripada sabda Rasulullah SAW: “Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap Muslim.” (Riwayat Ibnu Majah). Malah, penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pemisah di antara dua golongan manusia; golongan berilmu dan golongan tidak berilmu. Allah SWT berfirman: “Katakanlah lagi (kepadanya), adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.” (Surah al-Zumar, ayat 9)

Menjelang cuti persekolahan yang akan bermula pastinya ibu bapa sudah merancang jadual terbaik untuk anak, khususnya bagi ibu bapa yang bekerja. Mereka keluar bekerja seperti biasa dan meninggalkan anak di rumah. Maka, menjadi tanggungjawab ibu bapa memastikan anak-anak memanfaatkan cuti dengan sebaiknya. Bercuti tidaklah bermakna meninggalkan terus pembelajaran. Apatah lagi peperiksaan utama akan berlangsung selepas cuti iaitu apabila sesi pembelajaran rasmi bersambung semula.

Ketika berada di sekolah, biasanya ibu bapa akan melepaskan tanggungjawab mendidik kepada guru di sekolah. Ada ibu bapa yang langsung tidak mencampuri urusan pengajian anak dan mengharapkan semata-mata kepada guru. Begitu juga dalam pembinaan sahsiah anak. Perkara ini sedikit terpesong daripada pemahaman berkaitan tanggungjawab mendidik anak-anak.

Tanggungjawab asal dalam mendidik anak-anak adalah di atas bahu ibu bapa. Bahkan, memang secara dasarnya pendidikan anak ini telah bermula dari rumah. Anak-anak akan mula mendapat sentuhan guru mereka apabila mereka mula ke sekolah. Oleh itu, pendidikan awal yang mereka terima daripada ibu bapa mereka sangat mempengaruhi proses pendidikan daripada guru mereka di sekolah. Jika asas pendidikan awal ini baik, maka proses seterusnya akan berjalan dengan baik. Namun, jika sebaliknya maka sedikit sebanyak akan mempengaruhi pendidikan yang diteruskan guru di sekolah.

Dalam konteks agama, Allah SWT meletakkan tanggungjawab kepada manusia agar menjaga (supaya tidak terjerumus ke neraka) mereka yang di bawah tanggungan mereka. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.” (Surah al-Tahrim, ayat 6)

Antara tugas utama manusia ialah mendidik supaya mereka yang di bawah tanggungannya mengenali Allah SWT. Kewajipan mengenal Allah SWT ini adalah asas ketaatan hamba kepada pencipta-Nya. Allah SWT berfirman: “Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepada-Nya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat).” (Surah Muhammad, ayat 19)

Seterusnya, manusia diberi tanggungjawab agar memulakan dakwah dan mentaati-Nya dengan memulakan daripada keluarga terdekat. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Surah Taha, ayat 132)

Di samping tugas mendidik dan menyampaikan kebenaran, manusia juga diberi tanggungjawab mencegah kemungkaran. Manusia yang selalunya terdedah kepada keingkaran kepada Allah SWT juga perlu diberi peringatan agar tidak melanggar larangan Allah SWT. Perintah ini juga Allah SWT mulakan dengan ahli keluarga terdekat. Allah SWT berfirman: “Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat” (Surah al-Syu’ara’, ayat 214). Oleh, itu tanggungjawab mendidik tidak terbatas kepada masa dan konteks yang rasmi. Seharusnya ia diteruskan dalam semua situasi dan ia juga tanggungjawab semua pihak terutama ibu bapa.

Apabila dirujuk kepada tanggungjawab kepemimpinan dalam Islam ia disebutkan Rasulullah SAW: “Setiap daripada kamu pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang yang di bawah pimpinan kamu; seorang pemerintah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya; seorang lelaki pemimpin kepada anggota keluarganya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap anggota keluarganya; seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap anak-anaknya dan pimpinannya; dan khadam diamanahkan terhadap harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang di bawah amanahnya.” (Riwayat Bukhari & Muslim)

Raih kecemerlangan Ramadan

Mohd Shahrizal Nasir

Diam tak diam kini kita berada pada separuh kedua Ramadan. Ini bermakna telah banyak hari kita berada dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Persoalannya, bagaimana dengan prestasi pelaksanaan ibadah puasa kita pada kali ini? Adakah sama seperti tahun-tahun lepas atau ada peningkatan dari sudut mutu ibadah puasa dan tuntutan Ramadan yang lain? Setiap Muslim perlu melakukan muhasabah diri agar setiap kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib dan sunat sepanjang bulan Ramadan dapat diperbaiki.

Kita masih ada berbaki beberapa hari lagi sebelum Ramadan melabuhkan tirainya. Kita perlu muhasabah diri untuk memperbaiki mutu ibadah kerana ada ganjaran besar yang akan dikurniakan oleh Allah SWT pada malam Lailatulqadar yang pasti akan berlaku pada salah satu daripada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan. Hakikatnya misi Ramadan masih belum selesai, malah inilah waktunya untuk kita menggandakan usaha bagi meraih ganjaran besar pada bulan Ramadan.

Firman Allah SWT bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) ini pada malam Lailatulqadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang kebesaran malam Lailatulqadar itu? Malam Lailatulqadar lebih baik daripada seribu bulan.” (Surah al-Qadr, ayat 1-3)

Suruhan agar umat Islam merebut ganjaran Lailatulqadar pada penghujung Ramadan menunjukkan bahawa Ramadan merupakan satu bulan yang sarat dengan peluang meraih ganjaran Ilahi. Peluang untuk meraih ganjaran daripada Allah SWT bertujuan untuk membebaskan diri daripada dosa yang pernah dilakukan selama ini.

Usaha menggandakan amalan pada malam Lailatulqadar dengan penuh ikhlas dan mengharapkan ganjaran daripada Allah melayakkan seseorang untuk mendapat pengampunan daripada-Nya. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Sesiapa yang berdiri (menunaikan solat) pada malam Lailatulqadar dengan (penuh) keimanan dan pengharapan (pahala), maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu.” (Muttafaq ‘alaih)

Syarat untuk mendapat keampunan daripada Allah SWT mestilah didahului dengan usaha yang bersungguh-sungguh menghidupkan malam Lailatulqadar dengan amal ibadah. Pendek kata, keampunan daripada Allah SWT tidak datang bergolek, ia hadir dengan usaha daripada diri individu yang telah melakukan dosa dalam kehidupannya. 

Selagi mana seseorang individu tidak mensyirikkan Allah SWT, maka Dia membuka pintu keampunan seluas-luasnya sepertimana firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa pun) dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar.” (Surah an-Nisa’, ayat 48)

Keampunan daripada Allah SWT merupakan satu misi kecemerlangan buat diri setiap Muslim. Ini kerana untuk memperoleh keampunan Ilahi, seseorang Muslim perlu berusaha ke arah itu, ia tidak datang bergolek. Terbukti bahawa pada bulan Ramadan banyak kecemerlangan yang telah dicapai oleh Islam dan umatnya seperti yang termaktub dalam lipatan sejarah.

Jelaslah bahawa Ramadan amat signifikan dengan bulan mencipta kecemerlangan. Meskipun umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan dengan tidak boleh makan dan minum pada waktu siang, namun hal tersebut tidak sama sekali menjadi alasan untuk diri melayan rasa lemah dan letih untuk melakukan sesuatu yang besar termasuk berada pada medan peperangan.

Perang Badar merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menyaksikan tentera  orang Islam menang meskipun mereka terdiri daripada jumlah yang kecil berbanding tentera musyrikin Makkah. Apatah lagi tentera umat Islam tidak memiliki kelengkapan perang yang lebih hebat jika dibandingkan musuh mereka.

Peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah tersebut menjadi bukti jelas bahawa setiap kemenangan perlu dimulai dengan usaha. Meskipun usaha tersebut pada mata kasar manusia tidak mampu untuk mencipta kemenangan, namun ketentuan Allah SWT mengatasi segalanya. 

Allah SWT berfirman yang maksudnya: “Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam perang Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu).” (Surah Ali ‘Imran, ayat 123)

Kebesaran dan keagungan Allah SWT dapat mengatasi logik kebiasaan yang tergambar dalam minda manusia. Jika Allah SWT berkehendak untuk menganugerahkan kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, maka tidak ada kuasa yang dapat menghalangnya asalkan manusia berusaha bersungguh-sungguh dan tidak menyerah kalah.

Allah SWT berkuasa memberikan kemenangan kepada umat Islam walau apa juga keadaannya sekiranya Dia berkehendak kepada perkara tersebut. Allah SWT berfirman maksudnya: “Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu…” (Surah Ali ‘Imran, ayat 160)

Pada bulan Ramadan juga berlaku satu peristiwa penting iaitu pembebasan Makkah daripada penaklukan golongan musyrikin. Peristiwa besar yang dikenali dengan nama Fathu Makkah ini berlaku pada tahun kelapan Hijrah. Peristiwa ini membuktikan kasih sayang Allah SWT kepada umat Islam yang menjadikan kota suci tempat wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW akhirnya berjaya menjadi milik umat Islam.

Benarlah bahawa kebatilan akan tetap tenggelam tatkala munculnya sinar kebenaran iaitu Islam. Firman Allah SWT bermaksud: “Dan katakanlah: Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap.” (Surah al-Isra’, ayat 81)

Kesemua contoh kecemerlangan Islam tersebut membuktikan semangat juang umat Islam pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan kecemerlangan. Begitulah perkara penting yang perlu difahami dalam bab memohon keampunan daripada Allah SWT khususnya pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Walau apa pun dosa yang telah dilakukan, asalkan ia tidak melibatkan dosa syirik kepada Allah SWT, maka berusahalah untuk mendapat keampunan-Nya, pasti Allah SWT akan mengampuni setiap dosa tersebut.

Kesimpulannya, Ramadan tidak boleh dijadikan alasan untuk umat Islam kelihatan lemah, tidak bermaya dan bermalas-malasan. Sebaliknya Ramadan merupakan wadah untuk mencipta kecemerlangan termasuk dengan melipatgandakan amalan khususnya pada sepuluh malam terakhirnya. Jika peluang keemasan sepuluh malam akhir tidak dimanfaatkan sebaiknya, bila lagi masanya untuk kita jadi Muslim cemerlang dengan bebas daripada dosa kehidupan?

Memburu malam diberkati

Dr Azri Bhari

PADA sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan terdapat satu malam yang dinamakan dengan malam al-Qadar atau istilah dalam bahasa Arab disebut sebagai Lailatulqadar.

Masyarakat Islam di Malaysia dan seluruh dunia sedang berada di fasa sepuluh malam terakhir Ramadan yang berpeluang untuk memburu dan mendapatkan keistimewaan Lailatulqadar.

Perkataan Lailatulqadar terdiri daripada dua kalimah iaitu pertamanya ialah Lailah yang memberi maksud apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar atau berlawanan dengan siang hari.

Kalimah keduanya pula ialah al-Qadar yang memberi maksud kemuliaan atau hukum dan ketetapan.

Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menjelaskan bahawa malam al-qadar ialah malam yang mulia, diberkati, diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan.

Lailatulqadar juga dikenali dengan nama Lailatulsyaraf yang bermaksud malam kemuliaan atau Lailatultajalli
yang bermakna malam Allah SWT melimpahkan cahaya dan hidayah-Nya kepada orang berpuasa dan beribadat pada sebelah malamnya.

Terdapat pelbagai keistimewaan Lailatulqadar yang disediakan bagi umat Islam yang ingin mengambil peluang pada malam tersebut.

Pertama, pada malam ini Allah SWT menurunkan kitab suci utama iaitu al-Quran al-Karim. Pemilihan waktu dan tempat yang tertentu untuk diberikan keutamaan mempunyai hikmah tersendiri yang tinggi dan besar.

Adakah wujud kemuliaan yang lebih agung dari suatu malam yang menjadi permulaan turunnya cahaya dan petunjuk kepada seluruh manusia setelah berlalunya beberapa abad kaum Quraisy yang berada dalam kesesatan menyembah berhala.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan.” (Surah al-Qadr: 1) Allah SWT telah menurunkan al-Quran secara keseluruhan sekali gus dari Lauhul Mahfuzh ke Baitul ‘Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah SWT menurunkan al-Quran kepada Nabi SAW secara beransur-ansur sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang berlaku sepanjang 23 tahun.

Kedua, malam ini lebih baik dari 1000 bulan dan bersamaan dengan lebih kurang 83 tahun.

Terdapat pandangan menyatakan lebih baik dari seribu bulan adalah solat dan amalan pada Lailatulqadar lebih baik dari solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatulqadar.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (Surah al-Qadr: 1-3)

Lazimnya bangsa Arab mengira angka seribu sebagai suatu jumlah yang sangat besar. Oleh itu, sebutan seribu dalam ayat tersebut bukanlah bermakna seribu sahaja bahkan lebih.

Ketiga, malam tersebut penuh keberkatan. Malam penuh berkat ini adalah malam Lailatulqadar kerana banyak malaikat yang akan turun pada Lailatulqadar kerana pelbagai keberkatan pada malam tersebut dan turunnya malaikat menandakan melimpahnya berkat dan rahmat.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (Surah al-Dukhan: 3)

Keempat, Lailatulqadar diiringi juga dengan turunnya malaikat yang diketuai oleh ‘al-Ruh’ iaitu malaikat Jibril pada malam al-Qadar dalam suatu angkatan yang besar untuk memberi taufik dan hidayah kepada orang berpuasa dengan seikhlas hati.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Pada Malam itu, turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka.” (Surah al-Qadar: 4)

Keistimewaan ‘al-Ruh’ atau malaikat Jibril yang disebut dalam ayat di atas adalah bagi menunjukkan kemuliaan dan keutamaan malaikat Jibril.

Malaikat turun ketika ada yang membacakan al-Quran, begitu juga akan mengelilingi orang yang berada dalam majlis zikir dan majlis ilmu. Malaikat akan meletakkan sayap-sayap pada penuntut ilmu kerana sangat mengagungkan dan memuliakan.

Kelima, malaikat turun untuk mengucapkan ‘salam sejahtera’ kepada seluruh penduduk bumi.Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sejahteralah Malam (yang penuh berkat) itu hingga terbit fajar!.” (Surah al-Qadar: 5).Ibn Kathir dalam kitab Tafsir al-Quran al ‘Azhim menukilkan pendapat Mujahid yang menyatakan malam tersebut penuh keselamatan kerana syaitan tidak dapat berbuat sesuatu pada malam tersebut, baik berbuat buruk atau mengganggu yang lain.

Selain itu, turut membawa makna bahawa pada malam tersebut banyak yang terselamat dari hukuman dan seksaan kerana telah melakukan ketaatan pada Allah SWT pada malam tersebut.

Keenam, malam penulisan dan dicatatkan takdir tahunan seseorang. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim menjelaskan bahawa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah SWT.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.” (Surah al-Dukhan: 4)

Ibnu Kathir menafsirkan bahawa pada Lailatulqadar akan diperhalusi di Lauhul Mahfuzh mengenai penulisan takdir dalam setahun, seterusnya akan dicatat ajal maut dan rezeki. Selain itu, turut juga akan dicatat segala sesuatu sehingga akhir dalam setahun.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki) dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul kitab (Luh mahfuz).” (Surah al-Ra’d: 39)

Ketujuh, pengampunan dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatulqadar.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Sesiapa melaksanakan solat pada malam Lailatulqadar kerana iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan.” (Riwayat al-Bukhari)

Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahawa yang dimaksudkan ‘kerana iman’ adalah membenarkan janji Allah SWT iaitu pahala yang diberikan kepada orang yang menghidupkan malam tersebut. Manakala ‘mengharap pahala’ bermakna mengharap pahala dari sisi Allah SWT, bukan kerana mengharap selainnya seperti berbuat riyak.

Demikianlah beberapa keistimewaan Lailatulqadar yang wajar diusahakan dan  dimanfaatkan setiap masyarakat Islam. Ya Allah, kurniakanlah kami rezki bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini.

Lailatul Qadar: Malam 1,000 bulan yang sangat dinantikan

DALAM bulan Ramadhan, ada satu malam yang dimuliakan Islam kerana fadilatnya yang sangat besar kurniaan Allah SWT, dinamakan Lailatul Qadar.

Lailatul Qadar ialah anugerah terbesar daripada Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman.

Anugerah ini khusus berlaku pada satu malam yang terletak dalam bulan Ramadhan. Pahala ibadat yang dilakukan pada malam itu menyamai amalan selama 1,000 bulan.

Ini bermakna satu ibadat pada malam Lailatul Qadar menyamai ibadat selama 83 tahun 4 bulan yang merupakan tempoh umur ibadat yang cukup panjang sebelum umur sebenar mencapai tahap nyanyuk.

Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umatnya turut bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 hari terakhir Ramadhan bagi mendapat kelebihannya.

Baginda beriktikaf di masjid, bangun Qiamullail iaitu beribadat pada waktu sepertiga malam, bertahajud, bertadarus al-Quran, berdoa dan sebagainya.

Ummul Mukminin, Saidatina ‘Aisyah RA melaporkan, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadhan.

Baginda SAW bersabda kepada keluarganya:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan.” [Riwayat al-Bukhari 2020, Muslim 1169 dan al-Tirmidhi 792]

Riwayat yang lain pula menegaskan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

“Rasulullah SAW, apabila tiba 10 malam yang terakhir bulan Ramadhan, Baginda menghidupkannya (dengan ibadat) dan meminta keluarganya berjaga malam (untuk beribadat) serta tidak bercampur dengan isteri-isterinya.” [Riwayat Muslim 1174 dan Abu Dawud 1376]

Dalam kitab Dalil al-Falihin, Syarah Kitab Riyadus Solihin Imam al-Nawawi, diceritakan kisahnya semasa kanak-kanak.

Apabila beliau bangun pada salah satu malam terakhir Ramadhan, beliau memberitahu bapanya, mengapa malam itu kelihatan cerah bercahaya sedangkan anggota keluarganya yang ada bersamanya tidak melihat cahayanya.

Ayahnya memberitahu bahawa malam itu Lailatul Qadar dan meminta anggota keluarga bangun beribadat.

Orang yang hanya melihat tanda-tandanya sahaja tanpa melakukan apa-apa ibadat, tidak termasuk dalam kumpulan mendapat kelebihan.

Hanya orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadat tetap mendapat kelebihannya walaupun dia tidak melihat apa-apa tanda luar biasa.

Sesiapa yang menghidupkan malam malam Ramadhan pasti akan bertemu dengan salah satu daripada Lailatul Qadar.

Para ulama berselisih pendapat menentukan bila berlakunya Lailatul Qadar, maka umat Islam dinasihatkan supaya menghidupkan seluruh Ramadhan terutamanya pada sepuluh malam yang terakhir sepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Inilah tanda- tanda malam Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar adalah termasuk malam yang sangat dinantikan oleh umat Islam kerana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Tidak dapat digambarkan bagaimana beruntungnya kita jika dapat menemui malam tersebut.

Hanya insan-insan terpilih yang benar-benar beroleh keistimewaan ini. Antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebut dalam hadis ialah:

Pertama: Berlaku pada 10 malam terakhir

Pada 10 malam terakhir Baginda s.a.w. akan melipat gandakan amal ibadahnya. Sebagaimana sabda Baginda s.a.w.

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadan” HR Bukhari

Kedua: Berlaku pada malam-malam ganjilKedatangan Lailatul Qadar lebih mungkin terjadi pada malam-malam ganjil. Ini seperti yang disebutkan Baginda s.a.w.

“Carilah lailatul Qadar di malam ganjil dari sepuluh malam yang terakhir di bulan Ramadan” HR Bukhari

Ketiga: Tidak panas dan tidak dingin

Ibnu Abbas meriwayatkan Baginda s.a.w. bersabda,

“Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan” HR al-Baihaqi

Keempat: Suasana malam yang berbeza

Suasana malam terasa sejuk, terang, tidak berawan, tidak ada hujan dan angin berhembus lembut. Dari Watsilah bin Asqo’ dari Nabi s.a.w.“Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi syaitan)” HR Thabrani

Kelima: Bulan muncul

Munculnya bulan dengan penampakan separuh. Abu Hurairah r.a. pernah berkata,

“Kami pernah berbincang tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah s.a.w. beliau berkata, “Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan” HR Muslim

Keenam: Malam cerah

“Malam itu adalah malam yang cerah iaitu malam 27 Ramadan. Dan tanda-tandanya pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru” HR Muslim

Ketujuh: Cahaya matahari pagi tidak terikCahaya matahari cerah dan lebih lembut. Sinarnya tidak menyengat hingga siang hari. Dari Ubay bin Kaab r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Keesokan hari malam Lailatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar terang” HR Muslim

Kelapan: Perasaan terasa tenang

Umat yang sedang beribadah pada ketika Lailatul Qadar akan merasa sesuatu yang indah (perasaan bahagia, tenang dan kenikmatan saat munajat) Ia berbeza dengan malam-malam yang lain.

Itulah tada-tanda yang disebutkan oleh Baginda s.a.w. dan para ulama apabila bertemu dengan malam al-Qadar. Wallahu a’lam

Peluang raih lailatulqadar

Lakukan 5 amalan ini untuk rahmat Lailatul Qadar

Oleh: DR NUR MOHAMMAD HADI ZAHALAN

Perbanyakkanlah melakukan amalan dan berdoalah kepada Allah mudah-mudahan permintaan itu dimakbulkan Allah dan terkena pada malam Lailatul Qadar.
NAMPAKNYA kita bakal memasuki fasa terakhir Ramadan yang mana pada 10 akhir bulan mulia ini, umat Islam diseru melipatgandakan amalan kepada Allah.

Sesungguhnya, Allah menjanjikan terdapat satu malam yang amat bermakna kerana Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah menurunkan al-Quran pada malam tersebut iaitu Lailatul Qadar.

Ia adalah malam yang penuh keberkatan seperti firman Allah di dalam Surah Ad-Dukhon ayat yang ke 3 yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan.”

Itulah malam Lailatul Qadar dan ia pada bulan Ramadan seperti firman Allah di dalam Surah Al-Baqarah ayat yang ke 185 yang bermaksud: “Bulan Ramadan merupakan bulan yang didalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara yang hak dan yang batil.Diceritakan didalam tafsir Imam Ibn Khatir dari Mujahid: Pada Bani Israil itu ada seorang lelaki yang mana bangun malam beribadah sehingga terbit matahari, kemudian dia memerangi musuh pada siang hari sehingga ke petang.


Amalan membaca al-Quran akan mendapat rahmat yang luar biasa seperti dijanjikan Allah.

Dia melakukan yang demikian itu selama 1,000 bulan kemudian Allah menurunkan ayat yang bermaksud: “Malam kemuliaan (Lailatul Qadar) itu lebih baik dari seribu bulan.

Melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh lelaki itu.

Di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa’I, daripada Abu Hurairoh telah berkata: “Ketika mana telah datang bulan Ramadan, telah bersabda Rasulullah SAW.“Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, telah difardukan Allah ke atas kamu untuk berpuasa, dibuka padanya pintu-pintu syurga, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka, dirantai padanya syaitan-syaitan, padanya malam Lailatul Qadar sebaik 1,000 bulan, siapa yang terlepas daripada kebaikannya maka ia hilang kelebihan itu,” sabda Baginda.

Apakah amalan pada 10 malam terakhir

1. Menghidupkan malam dengan mengerjakan ibadah solat serta membaca Al-Quran. Daripada Abu Hurairoh sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata yang bermaksud: “Sesiapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan (muhasabah diri), akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu.

2. Membangunkan ahli keluarga seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Daripada Aisyah: Adalah Rasulullah jika masuk pada malam 10 malam terakhir, maka ia akan menghidupkan malam-malam itu dan membangunkan ahli keluarganya dan akan menjauhi daripada membuat hubungan suami isteri.


Banyakkanlah melakukan solat pada waktu malam sepanjang Ramadan terutamanya pada 10 malam akhir.

3. Beriktikaf di dalam masjid dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah seperti solat, zikir, membaca al-Quran dan sebagainya. Ini kerana baginda Rasulullah akan beriktikaf ketika mana masuk 10 malam yang terakhir.4. Berdoa kepada Allah dengan meminta keampunan-Nya. Aishah pernah bertanya baginda Rasulullah apa yang perlu dikatakan pada malam Lailatul Qadar, maka kata Baginda: “Katakanlah, Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Engkau Maha Mulia dan suka kepada pengampunan maka ampunilah aku.

5. Bersedekah dengan keikhlasan kepada Allah. Ini kerana jika sedekah yang dilakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar maka amalan sedekah itu juga akan dilipatgandakan lebih baik dari 1,000 bulan.

Bilakah malam Lailatul Qadar itu

Daripada Marsad telah berkata: “Aku telah bertanya kepada Abu Dzar: Bagaimana kamu telah bertanya Rasulullah mengenai malam Lailatul Qadar?”

Berkata Abu Dzar: “Wahai Rasulullah beritahu kepadaku mengenai malam Lailatul Qadar, adakah ia di bulan Ramadan atau selain daripadanya?” Maka berkata Rasulullah: “Bahkan ia dalam bulan Ramadan.”Aku bertanya lagi: “Adakah ia bersama nabi, dan apabila wafatnya nabi-nabi itu maka ia diangkat? Ataupun ia sehingga hari kiamat?” Berkata Rasulullah: “Bahkan ia sehingga hari kiamat.”

Pahala bersedekah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar akan dilipatgandakan lebih baik dari 1,000 bulan.

Aku bertanya lagi: “Mana bahagian pada bulan Ramadan?” Berkata Rasulullah: “Carilah kamu pada 10 yang terawal dan 10 yang terakhir.”

Kemudian Rasulullah pun bercakap (dengan sahabat yang lain) sehingga aku melihat Rasulullah berhenti seketika maka aku pun bertanya lagi: “Mana satu yang 20 itu tadi wahai Rasulullah?”

Maka berkata Rasulullah: “Carilah pada 10 malam terakhir dan jangan tanya aku selepas daripada ini.”

Kemudian Rasulullah pun bercakap (dengan sahabat yang lain) sehingga aku melihat Rasulullah berhenti seketika maka aku pun bertanya lagi: “Wahai Rasulullah, Aku bersumpah ke atas engkau dengan hak aku ke atas engkau, boleh tak engkau memberitahu aku mana satu 10 malam itu?”

Maka Rasulullah marah dengan marah yang sangat dahsyat dan aku tidak pernah melihat Rasulullah marah sebelum daripada ini sejak aku berkawan dengannya.

Maka berkata Rasulullah: “Carilah pada tujuh yang terakhir, dan jangan kamu tanya aku lagi selepas daripada ini. [2]

Sesungguhnya terdapat perselisihan di antara para alim ulama yang mana adakah malam Lailtul Qadar ini berubah-rubah ataupun ia tetap pada hari itu sampailah ke hari kiamat.

Yang pastinya adalah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dan ia adalah pada malam-malam yang ganjil.

*[2] Dikeluarkan oleh Imam Nasai’. Telah berkata ulama bahawa hadis ini adalah lemah disebabkan Marsad itu tadi.

Dr. Nur Moh

Lailatul Qadar menurut al-Quran dan Sains

Oleh Dr. Halimi Mohd Khalid & Dr. Fahmiruddin Esa

Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang Allah SWT hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Malam teragung ini hanya akan berlaku pada salah satu malam di dalam bulan Ramadan. Peristiwa besar ini telah dirakamkan oleh Allah SWT menerusi surah al-Qadr ayat 1 sehingga ayat 5 sebagai bukti kebenarannya.

Firman Allah SWT yang bermaksud “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatulqadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatulqadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibrail dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut); sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar.

Allah SWT yang maha berkuasa lagi maha bijaksana telah merahsiakan tentang tarikh serta waktu sebenar malam Lailatul Qadar berlaku. Para ulama bersetuju bahawa hikmah dirahsiakan peristiwa tersebut ialah untuk memberi motivasi yang tinggi kepada manusia agar bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Sungguhpun begitu, sebagai langkah berjaga-jaga agar tidak terleka maka terdapat beberapa panduan yang telah digariskan tentang jangkaan bila berlakunya Lailatul Qadar ini.

Terdapat riwayat daripada Imam Ahmad dan Muslim yang bermaksud: “Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya dalam malam-malam sepuluh akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam lain.” Begitu juga panduan yang diberikan oleh para ulama untuk menentukan malam Lailatul Qadar. Sebahagian dari para ulama seperti Ibnu Abas dan Imam Ahmad mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan (pendapat terkuat).

Sebahagian yang lain pula berpecah pandangan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar akan berlaku pada malam 21,23,24 dan juga pada malam terakhir bulan Ramadan. Kesemua pandangan tersebut mempunyai hujah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW.

Kesemua pandangan ini menggambarkan bahawa Rasulullah dan para ulama terdahulu telah berusaha semaksimum yang mungkin agar tidak akan terlepas daripada memperoleh malam Lailatul Qadar. Ganjaran luar biasa yang Allah SWT janjikan yang mana pahala beribadah di malam Lailatul Qadar seumpama beribadah lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun menjadi satu dorongan yang kuat untuk kita semua berusaha mendapatkannya.

Menerusi ayat ke 4 dari surah al Qadr, dapat kita fahami bahawa peristiwa malam Lailatul Qadar ini turut disertai oleh Jibrail dan para malaikat lain yang sangat besar jumlahnya. Mereka turun dari alam rohani ke alam duniawi lalu mengucapkan salam kepada orang mukmin. Mereka mengucapkan tasbih dan memohon keampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW sehingga waktu fajar.

Menghayati suasana yang berlaku pada malam Lailatul Qadar membuatkan kita insaf dan bersyukur atas kurniaan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi Muhamaad SAW. Sesungguhnya sifat kasih dan sayang Allah SWT terhadap hamba-hambaNya amat luas selagi mana manusia itu taat kepada perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Melalui peristiwa Lailatul Qadar ini Allah SWT melimpahkan rahmat dan keampunanNya bagi mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Beruntunglah bagi mereka yang memperoleh kedua-dua kurniaan ini kerana ia merupakan syarat utama untuk melayakkan manusia memasuki syurga Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Hendaklah kamu memperbaiki amalan, mendekatkan diri kepada Allah dan berbahagialah. Sesungguhnya tiada amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga.

Mereka (para sahabat) berkata: Apakah termasuk dirimu wahai Rasulullah? Ya, aku pun tidak, hanya Allah sahaja yang menganugerahkanku keampunan dan rahmat-Nya.” (Riwayat al-Bukhari).

Para saintis barat ada melaporkan bahawa terdapat kejadian misteri yang berlaku pada waktu malam yang dinamakan sebagai ‘Bright Night’ dan ada juga menggelarnya sebagai ‘Nocturnal Sun’. Kejadian ini telah diperhatikan terjadi selama berabad-abad lamanya dan hanya berlaku satu kali dalam setahun. Kecerahan pada malam ‘Bright Night’ ini membolehkan seseorang membaca buku atau melihat objek sejauh 200m walau tanpa kehadiran cahaya bulan dan meteor.

Shephard & Cho (2017) merumuskan bahawa pada malam tersebut terdapat empat jenis gelombang atmosfera yang berada di altitud yang tinggi bergerak perlahan sehingga ianya bergabung dan membebaskan cahaya yang 10 kali ganda lebih terang berbanding kebiasaannya di ruang atmosfera.

Rauf et al, 2020 pula telah menjalankan kajian untuk menentukan malam Lailatul Qadar yang lepas berdasarkan gegaran bumi. Mereka mendapati terdapat gegaran bumi dalam satu malam di bulan Ramadhan yang sangat rendah daripada segi kuantiti dan kualitinya malah pusat gegarannya juga jauh daripada manusia sehingga tenaga yang dibebaskan oleh gegaran tersebut tidak dapat dirasai oleh manusia berbanding malam-malam yang lain.

Mereka menyatakan kemungkinan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kajian-kajian ini adalah bertepatan seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah yang mana menyatakan antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah malamnya terang walau tidak berbintang dan suhunya tidak panas dan tidak juga sejuk manakala siang harinya adalah redup. Pada malam Lailatul Qadar juga dijanjikan keamanan dan keselamatan daripada bencana alam.

Al-Quran dan sains tidak pernah bersalahan dalam memahami dan mentafsirkan tentang alam dan segala kejadian yang ada di dalamnya sebagaimana yang difahami oleh golongan sekularisme dan dualisme. Malahan, antara keduanya adalah saling menyokong melalui pembuktian yang ada pada kedua-duanya. Meskipun hasil dapatan dari kedua-dua kajian ini masih memerlukan kepada lebih banyak kajian lain namun sekurang-kurangnya ia mampu menambahkan keyakinan umat Islam khususnya tentang kebenaran peristiwa Lailatul Qadar yang dinyatakan menerusi Al-Quran dan Al Hadis.

Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama melipat gandakan usaha dan menjaga momentum untuk terus melakukan amal ibadah yang lebih berkualiti di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT sudi memilih kita sebagai hamba-hambaNya yang akan memperoleh kurniaan Lailatul Qadar yang sangat kita idam-idamkan.

Menyusun langkah bertemu malam al-Qadar

Prof Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

BULAN Ramadan akan melabuhkan tirainya kembali menjanjikan seribu satu keistimewaan dan keberkatan yang tiada tolok bandingnya berbanding bulan-bulan Hijrah yang lain. Kedatangan bulan yang penuh berkat ini sememangnya dinanti-nantikan dengan penuh debaran oleh setiap Muslim bertakwa yang telah difardukan kepada mereka ibadat puasa.

Ibadat puasa yang dilaksanakan setiap Muslim sebenarnya berpaksikan matlamat untuk mencapai makam atau martabat takwa yang lebih tinggi. Dengan lain perkataan, apabila seseorang Muslim melaksanakan ibadat puasa di dalam bulan Ramadan, ini bermakna dia sedang menyusun langkah menuju peningkatan dan pengukuhan iman lebih sempurna lagi mantap seolah-olah iman yang bertapak di sudut hati akan digilap dan diperkukuhkan lagi untuk menjejaki mercu tanda iman yang sebenarnya.

Pada hakikatnya, iman merupakan satu kurniaan nikmat dan juga harta yang tiada ternilai yang dimiliki oleh seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, iman itu perlu dipelihara dan dijaga dengan sebaik mungkin agar ia tidak berlumuran dengan unsur-unsur kesyirikan dan sifat-sifat mazmumah. Justeru, baginda Rasulullah seringkali memberi peringatan kepada umatnya yang tidak berusaha mempertingkatkan kualiti iman melalui ibadat puasa yang dilaksanakannya dengan sabdanya yang bermaksud: Betapa ramainya kalangan orang-orang yang berpuasa mereka tidak mendapat apa-apa pun pahala daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Betapa ramainya orang-orang yang berjaga waktu malam hari mereka tidak mendapat apa-apa habuan melainkan kepenatan berjaga malam. (Hadis riwayat Ahmad dan Hakim)

Maksud hadis Nabi tersebut mengisyaratkan betapa nilai dan harga detik-detik yang menghiasi sepanjang Ramadan tiada terhingga nilainya dan juga terlalu agung sehingga ia tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain. Dengan ini, segala amalan soleh yang dilakukan sepanjang Ramadan tersebut akan dilipatgandakan ganjarannya dan pahalanya oleh Allah sehingga ia mampu memadamkan dosa-dosa yang lalu dengan rahmat Ilahi.

Bagi insan yang masih dilanjutkan usia bertemu bulan Ramadan sewajarnya memanfaatkan saki baki hidup mereka dengan menambahkan koleksi amalan soleh mereka pada bulan Ramadan ini sebagai persediaan dan bekalan sebelum bertemu menghadap Allah taala kelak. Lebih-lebih lagi, di bulan yang penuh berkat ini Allah taala mempermudahkan segala jalan bagi seseorang Muslim untuk menuju keredaan Ilahi di samping mampu memaksimumkan keagungan dan kebesaran Ramadan tersebut.

Oleh itu, bulan Ramadan bukanlah masanya untuk menurut tuntunan hawa nafsu seperti tidur waktu siang hari dan berehat sepanjang masa. Sebaliknya inilah waktunya yang sesuai untuk mengekang gejolak nafsu yang bergelora dan seterusnya mendidiknya dengan perhiasan sifat sabar dan tabah serta takwa dalam mendepani apa-apa jua cabaran, bukan sahaja daripada ibadat puasa, malahan daripada pancaroba hidup yang mendatang.

Dari sini, puasa bertindak sebagai bengkel latihan untuk membentuk ketahanan diri iaitu memelihara nafsu daripada melanggar batasan yang ditentukan Allah, memelihara lidah dan anggota badan yang lain daripada melakukan maksiat dan pendurhakaan kepada Allah. Natijahnya, jiwa Muslim tersebut akan terisi dengan keluhuran pekerti, kekentalan iman dan ketakwaan yang mantap.

Kemuncak daripada kemuliaan dan keberkatan yang menghiasi bulan Ramadan ialah Allah menjanjikan kedatangan malam al-Qadar yang merupakan satu malam yang paling mulia dan utama di sisi Allah. Malam tersebut dilipatgandakan nilainya dan keutamaannya sehingga mengatasi seribu bulan yang lain. Ini bermakna bahawa amalan-amalan soleh dan kebajikan yang dilaksanakan pada malam tersebut telah dirakamkan oleh Allah mengatasi seribu bulan yang lain.

Malam al-Qadar adalah satu peluang keemasan terbesar yang tidak sepatutnya dilepaskan oleh setiap Muslim. Oleh itu, setiap Muslim hendaklah melipatgandakan usahanya untuk memperolehi kemuliaan malam tersebut dengan menghidupkan malam sepanjang bulan tersebut terutamanya sepuluh malam yang terakhir dan memperbanyakkan amalan soleh agar dia dapat menempatkan dirinya sebagai insan yang bertakwa kepada Allah.

Pendek kata, terlalu banyak kelebihan dan keistimewaan yang disediakan Allah sepanjang Ramadan ini. Jadi, amatlah rugi dan malang jika seseorang Muslim membiarkan sahaja kehadiran bulan mulia itu tanpa sebarang pengisian ibadat dan amalan soleh.

sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: Sesiapa yang menemui Ramadan sedangkan dia tidak diampuni Allah, nescaya dia dijauhi dari rahmat Allah. (Hadis riwayat al-Hakim dan Tabrani) Kalau tidak dalam bulan Ramadan, bila lagi?

Rasulullah s.a.w tunjukkan ibadat mampu buat

Mohd Shahrizal Nasir

Islam adalah agama yang tuntutan amalan terhadap umatnya sangat mudah dan praktikal. Kemudahan diberikan oleh Islam kepada umatnya membuktikan Allah SWT tidak memerlukan ibadah hamba-Nya, sebaliknya hamba-Nya yang memerlukan rahmat dan kasih sayang daripada-Nya. Justeru, pelaksanaan ibadah adalah salah satu peluang untuk setiap Muslim meraih rahmat daripada-Nya.

Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas tentang Islam dan ajarannya yang mudah untuk dilaksanakan oleh setiap orang. Tidak ada satu pun ibadat dalam Islam yang menyeksa diri sesiapa juga yang melaksanakannya. Malah Rasulullah SAW memberi peringatan keras terhadap mana-mana pihak yang berusaha menyusahkan pelaksanaan ibadah yang disyariatkan Islam.

“Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya kecuali akan dikalahkan (tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna). Oleh itu, berlaku luruslah, sederhana (tidak melampaui batas) dan bergembiralah (kerana memperoleh pahala) serta memohon pertolongan (kepada Allah) dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam.” Hadis Riwayat al-Bukhari

Lihatlah ibadah paling utama dalam Islam iaitu solat fardu lima waktu. Meskipun perintah asal yang diberikan oleh Allah SWT adalah sebanyak 50 waktu sehari semalam, namun dengan kasih sayang-Nya jua solat fardu ditetapkan hanya lima waktu dengan rakaat yang paling banyak hanya empat.

Bagi orang yang dalam musafir, kesakitan atau berdepan sebarang kesukaran tatkala ingin solat, Islam menyediakan ruang rukhsah atau keringanan bagi golongan berkenaan dengan adanya pensyariatan qasar dan jamak. Tidak ada lagi alasan untuk mereka yang sengaja menolak kewajipan ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya dalam bab solat. Solatlah di mana sahaja asalkan tempat itu bersih dan sememangnya bumi Allah SWT bersih.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Aku (Rasulullah) diberikan lima kemuliaan yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelum aku… (antaranya) dijadikan kepada aku bumi sebagai tempat sujud dan tanahnya untuk bersuci. Oleh itu, di mana sahaja seseorang itu mendapati waktu solat, hendaklah dia mendirikan solat.” Hadis Riwayat al-Bukhari

Solat sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu malam bilangannya bukanlah ratusan rakaat. Baginda memahami kemampuan umatnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.

“Adapun Nabi SAW solat pada waktu malam 13 rakaat termasuk witir dan baginda juga solat sunat dua rakaat fajar.” Hadis Riwayat Muslim

Allah SWT menjelaskan perihal ibadat pada waktu malam melibatkan sebahagian daripadanya, bukan sepanjang malam. Begitulah kebesaran Allah SWT yang memiliki sifat ar-Rahman dan ar-Rahim terhadap sekalian hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam al-Quran maksudnya: “Bangunlah solat tahajud pada waktu malam, selain daripada sedikit masa (untuk berehat).” Surah al-Muzzammil ayat 2

Dalam ibadat puasa wajib pula, Allah SWT hanya menitahkan dilakukan pada Ramadan. Itu pun tidaklah setiap Muslim diperintah untuk menahan diri daripada makan dan minum sepanjang hari, sebaliknya hanya sebahagian daripada seharian iaitu daripada masuknya waktu solat Subuh sehingga terbenam matahari dengan masuknya waktu solat Maghrib.

Tidak ada kebaikan diterima bagi orang berpuasa yang sengaja melengah-lengahkan waktu berbuka. Pelaksanaan ibadah mesti mengikut tatacara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bukan atas pertimbangan akal sendiri. Jika mengikut logik akal, semakin lama beribadah maka semakin banyaklah pahala yang diperoleh. Namun hal ini tidak sebegitu apabila berkait dengan waktu berbuka puasa. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Manusia sentiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.” Hadis Riwayat Ibn Majah

Meskipun haji adalah ibadah yang memerlukan kos yang tinggi, namun secara jelas kewajipannya diberikan ke atas orang yang berkemampuan. Allah SWT menjelaskan hal ini menerusi firman-Nya dalam al-Quran yang bermaksud: “…dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya…” Surah Ali Imran ayat 97

Hayatilah perintah Allah SWT tentang membaca ayat al-Quran yang mudah dalam solat. Ini semestinya memberi ruang kepada semua orang untuk melaksanakan ibadah dengan tenang mengikut kemampuan masing-masing. Selagi ibadah dilakukan mengikut tatacara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, pasti ia akan diterima oleh Allah SWT. Firman Allah bermaksud: “… Maka bacalah mana-mana yang sudah kamu dapat membacanya daripada al-Quran…” Surah al-Muzzammil ayat 20

Begitu juga dengan amalan zikir mengingati Allah. Sememangnya dengan mengingati Allah, hati manusia akan menjadi tenang tenteram. Rasulullah SAW banyak mengajar umatnya tentang zikir terbaik yang boleh dibaca pada bila-bila masa. Ada pula untaian zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu pagi dan petang dengan bilangan tertentu. Zikir ini bukannya sedikit jenisnya, ia terlalu banyak pilihan dan semuanya tidak ada yang panjang berjela-jela. Baginda dengan jelas menyatakan tentang zikir kepada Allah SWT yang sebutannya ringan untuk lisan, namun pahalanya dinilai dengan timbangan yang berat di akhirat nanti. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Ada dua kalimat zikir yang ringan diucapkan di lidah, tetapi berat pahalanya pada timbangan amal kebaikan dan sangat dicintai oleh ar-Rahman (Allah) iaitu Subhanallahi wa bihamdihi (Maha Muci Allah dengan memuji-Mya), Subhanallahil ‘Azim (Maha Suci Allah Yang Maha Agung).” Muttafaq alaihi

Setiap ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah semuanya mampu diikuti oleh umatnya. Bukankah baginda diutuskan oleh Allah SWT untuk menjadi contoh ikutan paling utama? Maka usah menokok atau mengurangkan ajaran yang ditunjukkan baginda kerana sesungguhnya dialah yang membawa petunjuk daripada Allah.

“Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.'” Surah Ali Imran ayat 31

Petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW semestinya paling tepat dan terbaik untuk diutamakan melebihi yang selainnya. Apa lagi yang perlu dirisaukan mengenai amalan yang ditunjukkan oleh baginda sehingga ada yang lebih memilih untuk mendahulukan amalan berpunca daripada selain Rasulullah SAW. Meskipun asasnya baik, utamakanlah perkara ditunjukkan oleh baginda.

Segala yang diajar oleh Rasulullah SAW sudah cukup malah pada tahap paling baik untuk diamalkan. Semua orang mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka ayuhlah jadikan ajaran baginda sebagai amalan. Sesungguhnya setiap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya bertepatan dengan kehendak Allah SWT sepertimana firman-Nya bermaksud: “… Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran…” Surah al-Baqarah ayat 185