• Pengenalan

  Blog ini dikendalikan oleh pihak pengurusan pondok sebagai alternatif kepada portal rasmi madrasah
  albakriah.com

 • Sumbangan Derma

  Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan berbentuk zakat dan sedekah bagi tujuan kebajikan guru, pelajar dan pembangunan

  Sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tersebut

  Tabung Madrasah Diniah Bakriah
  BIMB 03018010098410

   

 • Kandungan Blog

 • Tulisan Terbaik

 • Arkib

 • Statistik Pengunjung

  • 1,259,038 orang
 • Kandungan Blog

Bahaya amalan khurafat

Dr Azri Bahri

Pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) melalui Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada tarikh 9 Ogos 1996 mengeluarkan Garis Panduan Khurafat dan Azimat Menurut Perspektif Islam untuk diterima pakai di peringkat negeri di Malaysia dan dijadikan rujukan dalam mengeluarkan fatwa berkaitan pengharaman sesuatu ajaran terdapat unsur khurafat.

Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta.

Sementara azimat pula suatu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau memudaratkan orang lain menggunakan objek dan ayat tertentu dianggap mempunyai kesaktian serta kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja.

Terdapat pelbagai impak negatif perbuatan khurafat sedangkan Islam mempunyai prinsip akidah yang sangat jelas dan tegas supaya masyarakat Islam terpelihara serta berada pada landasan benar.

Pertama, ia perbuatan syirik dan dosa besar. Perbuatan khurafat boleh menyebabkan seseorang tergelincir daripada akidah sehingga boleh membawa syirik iaitu mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain.

Islam melarang dan menolak kepercayaan kepada benda keramat, memuja, memohon pertolongan, melepaskan nazar dan percaya benda keramat mempunyai kuasa selain daripada Allah SWT adalah kerana membawa kepada syirik.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara Dia memaafkan dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan (syirik) kepada-Nya sesungguhnya dia melakukan dosa yang besar.” Surah an-Nisa: 48

Sebaliknya, Islam mengajarkan supaya berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT dalam berdoa serta berharap tanpa melalui suatu perantaraan pun.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) tiada sesuatu pun akan menimpa kami melainkan dengan ketentuan Allah. Dialah penolong kami maka hendaklah orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah.” Surah at-Taubah: 51

Kedua, menjejaskan dan memburukkan imej Islam. Perlakuan dan amalan khurafat yang bertentangan ajaran Islam boleh mencemarkan kesuciannya.

Agama Islam adalah suci dan murni daripada sebarang penambahan dan pengurangan dalam beramal serta beribadah kepada Allah SWT. Islam mengajar dan mendidik supaya beribadah dengan cara mengikut sunah Nabi SAW sepenuhnya.

Nabi SAW memberi amaran dalam hadis yang bermaksud: “Sesiapa yang mengada-adakan dalam agama kami sesuatu yang tidak ada di dalamnya maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak.” Riwayat Muslim

Ketiga, mengundang kemurkaan dan bala daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT memberi peringatan dan menjanjikan azab pedih kepada manusia bukan hanya kepada yang zalim, malah kepada golongan beriman juga.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan peliharalah dirimu daripada azab yang bukan hanya menimpa orang zalim dalam kalangan kamu sahaja dan ketahuilah Allah amat keras azab siksa-Nya.” Surah al-Anfal: 25

Seterusnya sebuah hadis bermaksud: Daripada Ummu Salamah dia berkata: Aku dengar Rasulullah bersabda: “Jika timbul maksiat pada umatku maka Allah akan menyebarkan azab (siksa) kepada mereka. Aku berkata: “Wahai Rasulullah, apakah tidak ada pada waktu itu orang soleh? Baginda menjawab: Ada. Aku bertanya lagi: “Apa yang akan Allah perbuat kepada mereka? Jawab baginda: Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang yang melakukan maksiat, kemudian mereka akan mendapat ampunan dan keredaan daripada Tuhannya.” Riwayat Imam Ahmad

Ayat dan hadis di atas mengingatkan sekiranya manusia melakukan maksiat dan menentang perintah Allah SWT maka Allah SWT akan menurunkan kehinaan dan kebinasaan sama ada di dunia mahupun di akhirat.

Keempat, mengakibatkan masyarakat mundur dengan khayalan yang sia-sia tanpa mendatangkan manfaat dan kebaikan.

Pembaziran masa, tenaga dan harta turut berlaku kerana masyarakat terperdaya dan fokus dengan amalan yang tidak bermanfaat. Amalan khurafat juga menyekat kebebasan akal berfikir secara logik dan sistematik.

Kemajuan atau kemunduran masyarakat Islam adalah bergantung kepada kualiti peribadi sama ada keimanan mahupun pemikiran. Sekiranya kualiti keimanan dan pemikiran masyarakat Islam baik, mereka akan mengalami kemajuan. Sebaliknya, jika kurang baik, mereka akan mengalami kemunduran.

Demikianlah, Islam adalah agama yang sangat mementingkan kemurnian dan kesejahteraan akidah yang benar serta tegas terhadap perkara yang boleh merosakkan dan membatalkan akidah.

Kerjasama dan sinergi pelbagai pihak berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam Negeri (Jain) untuk mendidik dan melakasanakan penguatkuasaan terhadap masyarakat Islam adalah penting demi menjaga kemuliaan serta kesucian ajaran Islam di Malaysia.

Sofar bukan bulan sial

Dr Nor Hazrul Mohd Salleh

Safar adalah seperti bulan lain dalam kalendar Islam. Semua dua belas bulan adalah sama taraf di sisi Allah SWT.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya).” (Surah al-Taubah, ayat 36)

Safar dalam susunan bulan Islam adalah bulan yang kedua iaitu selepas Muharam.

Ulama  berbeza pendapat berkaitan punca dinamakan Safar. Antaranya ada yang mengatakan kerana kosongnya Kota Makkah apabila penduduknya bermusafir keluar untuk pelbagai tujuan. Manakala sebahagian lagi berpendapat ia dinamakan Safar kerana mereka akan merampas segala harta milik kabilah yang diperangi hingga tiada meninggalkan apa-apa (kosong).

Tidak sepatutnya bagi seorang Muslim untuk bersikap pesimis dengan bulan Safar sebagaimana berlaku kepada masyarakat Jahiliyyah. Mereka sudah mengaitkan pelbagai perkara buruk terhadap bulan Safar. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada  penyakit yang berjangkit, tidak ada kepercayaan bahawa haiwan memberi manfaat dan mudarat, tidak ada perkara sial dalam bulan Safar dan tidak ada juga kepercayaan datangnya malapetaka disebabkan burung hantu.” (Muttafaqun Alaih)

Sikap pesimis masyarakat Arab Jahiliyyah adalah kerana menyangkakan ada perkara buruk yang berlaku disebabkan makna perkataan safar.

Namun, perkara ini disanggah Rasulullah SAW. Antaranya melalui sabda baginda SAW: “Tidak ada penyebaran penyakit (secara tabi’i), tidak ada kesialan dalam bulan Safar bahkan tidak ada Ghul (Syaitan yang boleh menyerupai dalam pelbagai bentuk untuk menyesatkan manusia).” (Riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan Ahmad)

Kebanyakan pandangan masyarakat Arab Jahiliyyah adalah berdasarkan makna perkataan ‘safar’ dari segi bahasa sebagaimana dinyatakan dalam kitab Lisan al-Arab oleh Ibnu Manzur (w.711 H) yang memberikan maksud ‘safar’ ialah sejenis penyakit dalam perut yang menyebabkan orang yang mengalaminya kuning mukanya. Perkataan ini juga membawa maksud ular yang suka mematuk. Ia juga membawa maksud lapar. Daripada kepercayaan ini yang membawa kepada pegangan mereka yang terlalu memandang buruk kepada bulan Safar.

Begitu juga kita melihat masyarakat kita mula bersikap pesimis dengan situasi pandemik yang kita lalui sekarang ini. Walaupun kita yakin ia akan berakhir dan kita akan beralih kepada fasa endemik.

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, endemik bermaksud penyakit yang sentiasa terdapat pada orang atau daerah tertentu. Bermakna, kita akan hidup bersama Covid-19 dalam masyarakat. Berdasarkan kenyataan Menteri Kesihatan, kita akan mula memasuki fasa endemik ini selewatnya pada akhir Oktober depan selepas tercapainya herd immunity (imuniti kelompok) di seluruh negara. 

Seorang yang optimis adalah orang yang selalu menaruh harapan baik terhadap sesuatu (perkembangan, kemungkinan dan lain-lain), orang yang selalu melihat sesuatu masalah dan lain-lain dengan jangkaan dan harapan baik. [Kamus Dewan Edisi Keempat] Sikap ini terhasil daripada keimanan yang teguh kepada Allah SWT. Seterusnya, mereka sentiasa tetap dengan jalan yang benar dan menerima segala ketetapan Allah SWT serta bersangka baik.

Hasil daripada sikap optimis ialah tawakal (berserah) kepada Allah. Allah SWT berfirman: “Dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya? Dan demi sesungguhnya, kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu menyakiti kami. Dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah.” (Surah Ibrahim, ayat 12).

Allah SWT juga berfirman: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung yang menyelamatkan kami dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.” (Surah al-Taubah, ayat 51).

Orang yang bertawakal kepada Allah SWT akan menjadi kuat kerana keyakinannya yang tinggi kepada kekuasaan Allah.

Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda: “Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding Mukmin yang lemah, pada keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah mengerjakan apa pun yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan Allah dan jangan sampai lemah! Andai keinginanmu tidak tercapai, jangan katakan, ‘Andai saya lakukan ini dan itu maka pasti akan begini dan begitu.’ Akan tetapi, katakanlah: “Ini adalah ketetapan Allah; segala sesuatu yang Dia kehendaki akan Dia lakukan”. Ucapan ‘andai’ akan membuka jalan bagi syaitan.” (Hadis Riwayat Muslim)

Sikap optimis adalah tanda seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak beriman seorang hamba sehingga beriman kepada takdir baik dan buruknya, sehingga dia mengetahui bahawa apa yang menimpanya (yang sudah ditakdirkan) tidak akan terlepas darinya dan (mengetahui) apa yang belum menimpanya (yang belum ditakdirkan) nescaya tidak akan pernah terkena kepadanya.” (Hadis Riwayat Tirmidzi).

Dalam konteks ini juga Allah SWT berfirman: “Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.” (Surah Ali-Imran, ayat 109).

Oleh itu, dalam perkara yang berkaitan dengan bulan Safar, sepatutnya kita sebagai Muslim yang beriman merujuk kepada maklumat yang benar tentang kedudukan setiap perkara. Maka, mesti kita merujuk kepada nas atau dalil yang sahih dan benar. Antaranya, riwayat daripada Ibnu Ishak yang menceritakan bahawa pembukaan Khaibar berlaku pada bulan Safar. Mengikut Yazid Ibnu Abi Hubaib juga menceritakan bahawa Rasulullah SAW mula keluar dari Kota Makkah ketika berhijrah ke kota Madinah juga adalah pada bulan Safar. Malah, mengikut Ibnu Kathir, perkahwinan baginda Rasulullah SAW dengan Saidatina Khadijah juga berlaku pada bulan Safar. Begitu juga ghazwah (peperangan) yang pertama kali disertai oleh baginda Rasulullah SAW juga adalah pada bulan Safar.

Tegasnya, seorang Muslim mesti bersifat optimis dengan semua ketetapan daripada Allah SWT. Setiap ciptaan Allah SWT pastinya ada sebab dan gunanya kepada manusia. Terpulang kepada kita menilai sesuatu perkara dan mengambilnya dengan sikap yang positif dan optimis. Jika sebaliknya, maka akan menyebabkan putus asa dan lemah kerana tidak bersangka baik dengan qada’ dan qadar Allah SWT.

Tiada ‘sial’ dalam bulan Safar

Prof Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

Safar bulan yang kedua dalam kalendar Islam. Dalam bahasa Arab safar bermaksud kosong. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab pada bulan Safar ini, mereka meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka kosong kerana melaksanakan tugas penting seperti berperang, menuntut bela kematian saudara mereka, berdagang dan sebagainya.

Dalam lipatan sejarah Islam, bulan Safar mencatatkan pelbagai peristiwa besar dan penting yang sewajarnya menjadi bahan renungan bersama setiap Muslim dalam kehidupan seharian. Di antara peristiwa penting tersebut ialah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia berlaku sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Bulan Safar juga menyaksikan kebenaran berperang yang berlaku pada tahun ke-2 Hijrah. Peperangan pertama disertai Rasulullah adalah Wudan atau Abwa’ bagi menentang kekufuran. Seterusnya, peperangan Bi’r Ma’unah juga berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, di bawah pimpinan al-Munzir bin ‘Amr As Sa’idi yang ditugaskan untuk berdakwah dan mengajar agama Islam dan al-Quran kepada Bani ‘Amir. Peperangan ini disertai 40 sahabat Rasulullah.

Selain itu, bulan Safar mencatatkan tragedi al-Raji’. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-3 Hijrah atau ke-4 H yang melibatkan tujuh sahabat baginda diutus bagi mengajar agama Islam kepada kaum ‘Udal dan al-Qarah, tetapi mereka mengkhianati perutusan itu dengan melakukan serangan hendap di sebuah tempat persinggahan bernama al-Raji’ di daerah ‘Usfan (kawasan antara Makkah dan Madinah). Di antara sahabat menyertai perutusan itu adalah Khubaib bin ‘Adi, Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawiy, ‘Asim bin Thabit dan Zaid bin al-Dathanah. Semua sahabat dibunuh di tempat serangan kecuali Khubaib bin ‘Adi yang dibawa ke Makkah dan dibunuh di sana. Beliau orang pertama menunaikan solat dua rakaat sunat sebelum dibunuh yang kemudiannya menjadi ikutan sunnah.

Pembukaan Khaibar (kubu orang Yahudi) juga berlaku pada bulan Safar tahun ke-7 Hijrah dengan turut disertai 20 sahabat wanita antaranya Ummu Salamah, Safiyah binti Abd Mutallib dan Ummu Aiman. Di dalam peperangan tersebut, 15 sahabat gugur syahid manakala pada pihak Yahudi pula 73 terbunuh.

Demikian di antara peristiwa penting dalam bulan Safar dirakamkan para sejarawan untuk dijadikan bahan pengajaran kepada umat Islam. Walaupun begitu, masih kedapatan sebahagian umat Islam terutama yang lemah akidah keimanan mempercayai kepada sempena baik atau prasangka buruk atau nahas terhadap bulan Safar ini, khususnya pada hari Rabu akhir bulan. Lebih malang lagi, mereka percaya dalam bulan Safar ini Allah akan turunkan puluhan ribu bala ke atas umat manusia, sedangkan bala sentiasa berada di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki Allah.

Justeru, berdasarkan kepercayaan karut tersebut, ada umat Islam menulis ayat-ayat tersebut iaitu ayat wifiq pada kertas atau pinggan mangkuk yang kemudian diletak dalam tempayan atau kolam atau perigi atau seumpamanya untuk diminum atau bermandi-manda dengan air tersebut kononnya untuk mendapatkan perlindungan daripada bala buruk pada hari tersebut.

Perlu ditegaskan kepercayaan karut itu berpunca daripada amalan atau kepercayaan jahiliah yang dilarang Islam. Sehubungan itu, Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud: Tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada sempena (baik atau buruk) melalui burung-burung berterbangan, tidak ada sial pada burung hantu dan tiada nahas dalam bulan Safar. Hendaklah setiap daripada kamu melarikan diri daripada pesakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada singa yang bengis. (Hadis riwayat Bukhari)

Maksud hadis Rasulullah jelas menegaskan jangan sekali-kali umat Islam beriktikad penyakit berjangkit boleh memberi kesan dengan sendirinya atau sangkaan sial majal atau nahas bulan Safar itu berupaya memudaratkan kehidupan manusia. Sebaliknya apa juga peristiwa buruk atau baik, berjangkit atau tidak sesuatu penyakit itu semuanya daripada kekuasaan dan kehendak Allah.

Dalam masa sama, Rasulullah berpesan kepada setiap Muslim agar mengambil langkah berwaspada semasa berhadapan musibah dengan memerintahkan supaya melarikan diri daripada pesakit kusta dan jangan menghampiri mereka. Ini bukan bererti penyakit kusta boleh berjangkit dan memudaratkan orang ramai, sebaliknya larangan tersebut menyingkap suatu tindakan berjaga-jaga dan berusaha memelihara diri daripada meletakkan diri ke kancah bahaya dan kemusnahan.

Bukankah Allah sudah berfirman yang bermaksud: Belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan perelokkanlah perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (Surah Al-Baqarah, ayat 195)

Berdasarkan keterangan nas-nas tersebut, nyatalah bahawa apa yang dipercayai dan diamalkan sebahagian umat Islam selama ini iaitu kepercayaan bulan Safar adalah bulan nahas atau sial, burung hantu burung sial dan seumpamanya adalah suatu kepercayaan yang karut dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Begitu juga upacara atau pesta mandi laut, bersuka ria dengan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batas dan sebagainya kononnya untuk mengelak daripada bala bulan Safar bertukar wajah sebagai pesta menambah dosa dan mencari bala kerana kadang-kadang ada yang mati lemas akibat kelalaian sendiri, malah ada yang tergamak melakukan perbuatan terkutuk di sisi syarak semasa pesta tersebut.

Selain itu, kedapatan juga orang tua di negara ini yang tidak mahu mengadakan majlis perkahwinan atau majlis keramaian pada bulan Safar kerana dikhuatiri pengantin nanti tidak akan mendapat zuriat atau tidak bahagia. Kepercayaan seperti itu jelas bercanggah dengan syariat Islam serta boleh menyebabkan rosaknya akidah. Dalam keadaan tertentu, ia boleh menyebabkan seseorang menjadi syirik kerana percaya kepada bulan, bukannya pada kuasa Allah.

Sebenarnya nahas atau bala bencana itu tidak berlaku hanya pada bulan Safar. Kepercayaan karut itu amat jelas ditolak dan dilarang dengan kerasnya oleh Islam. Allah berfirman bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad), tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jugalah hendaknya orang yang beriman bertawakal.” (Surah At-Taubah, ayat 51)

Ujian paling dahsyat bila munculnya Dajjal

Muhammad Saufi Hassan

Umat akhir zaman akan melalui fasa ujian paling dahsyat iaitu kemunculan Dajal dan ini adalah perkara yang paling dibimbangi oleh rasul-rasul sebelum ini iaitu menghadapi ujian ketika era kemunculan Dajal.

  Pada minggu ini, penulis akan cuba menelusuri beberapa dalil dan panduan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya berhubung kemunculan Dajal dan apakah persediaan yang perlu kita lakukan daripada sudut amal dan ketakwaan kepada Allah SWT.

  Ujian Allah SWT menerusi makhluknya bernama Dajal adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakan kepada umat manusia yang beriman dan tidak ada ujian yang menyamainya apakan lagi melebihinya.

  Rasulullah SAW bersabda: “Sejak Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS sampai ke Hari Kiamat nanti tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajal.” (Hadis Riwayat Muslim)

  Ini memberi gambaran paling jelas bahawa kita pada hari ini sebagai umat akhir zaman akan melalui fasa fitnah paling besar berkenaan.

  Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah SWT di atas muka bumi ini sejak dia menciptakan zuriat Nabi Adam AS (sampai ke Hari Kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajal. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengutuskan seorang nabi pun kecuali nabi itu sudah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajal ini. Saya (Rasulullah) adalah nabi terakhir sekali maka sudah pasti Dajal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana sudah terbukti sampai ke zaman Nabi SAW bahawa Dajal itu belum keluar). Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu maka akulah yang akan berhujah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Dan jikalau ia keluar selepas kematianku, maka kamu semua bertanggungjawab untuk melawannya dan Allah SWT sebagai penolong kalian.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

  Fitnah Dajal ini menggoncangkan akidah serta iman seseorang sehinggakan sihirnya mampu untuk menurunkan hujan, memberi makan, memberi kekayaan dan menghidupkan orang yang sudah mati.

  Saat kemunculan Dajal berkenaan, dia akan pergi ke segenap pelosok dunia dan sangat sedikit orang Islam yang dapat mempertahankan akidah serta iman mereka.

  Oleh yang demikian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya berlindung dengan Allah SWT daripada godaan Dajal seperti yang diajarkan oleh Baginda dalam tahiyat akhir yang sunat doa itu kita baca setiap kali kita solat.

  Ini menunjukkan betapa besar dan kritikalnya fitnah Dajal berkenaan sehingga setiap rasul sangat bimbang akan umat mereka jika Dajal itu keluar dengan membawa fitnah paling dahsyat.

  Kita digalakkan untuk membaca seperti hadis Rasulullah SAW bermaksud: “Ya Allah aku berlindung daripada Engkau daripada seksa api neraka jahanam dan daripada seksa kubur dan daripada ujian kehidupan dan ujian selepas mati dan juga aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan fitnah al-Masih Dajal.” (Hadis Riwayat Muslim)

  Dapat kita perhalusi bahawa doa yang diajarkan oleh Baginda SAW membawa erti kepada peringatan terhadap umatnya supaya berhati-hati dan sentiasa berlindung dengan Allah SWT dalam setiap ujian yang mendatang.

  Dajal mempunyai tugasan yang besar dalam membawa manusia ke arah kesesatan dan penipuan. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud: “Dia (Dajal) membawa bersamanya air dan api. Hakikatnya apinya adalah air yang sejuk dan airnya ialah api.” (Hadis Riwayat Bukhari)

  Tugas Nabi Isa pula adalah mengembalikan manusia ke arah kebenaran iaitu keadilan dan tauhid kepada Allah SWT. Baginda Nabi SAW bersabda: “Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh telah hampir tiba masanya Isa putera Maryam turun kepadamu sebagai pemimpin yang adil. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan mengagihkan harta sehingga tiada seorang pun yang akan menerimanya. Sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

  Jika dilihat, tampak jelas tugasan yang akan dilaksanakan oleh Nabi Isa iaitu membersihkan segala kotoran yang dibuat dan sisa peninggalan Dajal dalam hati manusia pada saat tersebut.

  Kedatangan Dajal umpama sang penguasa dunia. Disambut dengan puluhan ribu pengikut yang setia. Al-Hafiz Ibn Kathir berkata: “Dajal muncul kali pertama sebagai seorang pemerintah yang kejam, ia kemudian mengaku seorang nabi, lalu mengaku sebagai Tuhan.”

Pengakhiran dunia akan memperlihatkan penguasaan Dajal di dunia dengan sejumlah pengikut yang ramai. Dajal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh manusia akhir zaman. Rasulullah SAW berkali-kali memperingatkan umatnya agar mempersiapkan diri untuk menghadapai fitnah Dajal.

  Dajal memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menipu manusia. Digambarkan ia mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, membawa makanan dan minuman kepada orang sedang kelaparan dan lainnya.

  Manusia yang menyahut seruannya akan hidup dalam kebahagiaan dan kenikmatan manakala yang menentangnya berada dalam kesengsaraan dan kesempitan. Nabi SAW bersabda maksudnya: “Sesiapa yang mempercayai dan mengikutinya maka tidak berguna amal ibadat yang dia lakukan sebelum itu. Sesiapa yang mendustakannya maka dia tidak akan diseksa dengan amal perbuatannya sebelum itu.” (Hadis Riwayat Ibn Khuzaimah)

  Namun, kekuasaan Dajal tidak akan berterusan di bumi Allah. Nabi Isa diutuskan kembali ke dunia yang akan membawa keadilan seterusnya memusnahkan Dajjal.

Cari yang halal untuk anakmu

Sebagai ibu bapa, soal status setiap makanan dan hasil pencarian yang disuapkan ke dalam mulut anak-anak adalah sangat perlu diberikan perhatian serius. Halal yang dimaksudkan bukan sahaja dari segi makanan tersebut bahkan termasuk cara ia diperoleh. Walhal, cara makanan itu diperoleh mestilah dengan cara halal dan dibenarkan syarak.

Setiap makanan yang disuapkan ke mulut anak-anak itu kelak akan menjadi darah dagingnya dan bahkan boleh mempengaruhi pembentukan akhlak dan tingkah laku mereka. Bukankah Rasulullah SAW  mengingatkan kita dengan sabda Baginda yang bermaksud: “Anak itu ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hal ini ditambah pula dengan janji Allah SWT kepada mereka yang bersungguh-sungguh memenuhi kehendak syarak. Dalam konteks ayat ini, ibu bapa harus berusaha mencari yang halal untuk diberikan kepada anak-anak. Firman Allah yang bermaksud: “Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.” (Surah al-Ankabut 29: 69)

Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab ibu bapa yang mencari rezeki untuk keluarga memastikan sumber rezeki yang diperoleh itu benar-benar halal. Jauhi segala bentuk pekerjaan atau sumber yang diragui apatah lagi yang jelas keharamannya seperti rasuah, mencuri, merompak, menipu dan sebagainya. Sebaliknya, berusahalah untuk bekerja dengan cara yang halal. Sesungguhnya bekerja dan mencari rezeki itu merupakan sunnah nabi juga. Nabi SAW bersabda yang bermaksaud: “Tiada seseorang yang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya itu lebih baik daripada orang yang makan daripada hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS juga makan daripada hasil kerja tangannya sendiri.” (Riwayat al-Bukhari)

5 Fasa sebelum kiamat

Muhammad Saufi Hassan

Kehidupan setiap manusia akan sampai ke penghujungnya iaitu kematian, setiap yang bernyawa pasti akan melalui fasa berkenaan untuk hijrah ke alam abadi.

Begitu juga dengan dunia ini, akan tiba masanya bumi ini menemui titik noktahnya dan berlakulah apa yang disebut sebagai kiamat dan hari kebangkitan oleh semua makhluk.

Sebenarnya, terdapat lima fasa sebelum episod kiamat itu menjelma dan kini, kita hidup pada fasa keempat sebelum menjengahnya fasa akhir.

Rasulullah SAW bersabda: “Akan datang kepada kalian masa kenabian dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Yang Maha Esa berkehendak menghapusnya.

“Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa) dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Baginda diam.” (Hadis Riwayat Imam Ahmad)

Untuk memberi kefahaman yang lebih mudah, fasa pertama adalah ketika Rasulullah SAW diutuskan iaitu fasa pemerintahan kenabian dan fasa itu sudah berlalu lebih 1,400 tahun sejak kewafatan Baginda SAW.

Selepas itu, fasa kedua adalah ketika era pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin iaitu terdiri daripada empat khalifah bermula daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq RA, Saidina Umar Al-Khattab RA, Saidina Uthman Affan RA dan Saidina Ali Abi Talib RA.

Tempoh pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah sekitar 30 tahun dan berakhirnya pemerintahan berkenaan dengan memasuki fasa ketiga.

Pada fasa ketiga adalah pemerintahan ‘Mulkan Adhon’ iaitu pemerintahan yang menggunakan sistem monarki ataupun pewarisan takhta menerusi adik beradik, anak beranak dan sanak saudaranya.

Tempoh pemerintahan ini berlaku dengan kemunculan Khalifah Umaiyyah (661-750M), selepas itu diganti oleh Khalifah Abbasiyah (750-1517M) dan akhirnya diganti oleh Khalifah Uthmaniyah (1299-1922).

Ketiga-tiga sistem pemerintahan berkenaan menggunapakai sistem pewarisan ketua kerajaan dan ia sejajar dengan hadis Nabi SAW yang menerangkan dengan kerajaan ‘Mulkan Adhon’.

Membenarkan hadis Nabi SAW berkenaan, pemerintah pertama Kerajaan Umaiyyah adalah Saidina Muawiyah Abi Suffian RA dan sebelum kewafatan Muawiyah, beliau mewariskan kepada anaknya iaitu Yazid Muawiyah.

Memasuki fasa keempat, umat Islam akan diperintah sistem kerajaan yang zalim dan fasa ini dikenali sebagai ‘Jabriya’ dalam tempoh yang tidak diketahui.

Selepas itu, fasa kelima atau fasa akhir akan kembali kepada pemerintahan sistem kenabian atau ‘Minhajin Nubuwwah’ dengan kemunculan Imam Mahdi dan selepas itu akan berlakunya peristiwa kiamat.

 1. Zaman Nubuwwah atau  zaman kenabian. Dimulai dari zaman Nabi Adam Alaihis Salam sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad.

2. Zaman Khilafah yang memimpin mengikut cara Nabi Muhammad.

Pada zaman ini kepemimpinan dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi SAW iaitu, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman dan Saidina Ali RA. Mereka memimpin selama hampir 30 tahun.

3. Zaman Mulkan Adhon. Bermulanya kerajaan Bani Umaiyah kemudian Bani Abbasiyyah dan berakhir dengan kerajaan Bani Uthmaniyyah di Turki yang runtuh pada tanggal 3 Mac 1924.

 4. Zaman Jabriya. Bermaksud zaman kepemimpinan yang zalim. Apabila runtuhnya kerajaan Islam Bani Uthmaniyyah maka lahirlah kepemimpinan dunia secara paksaan seperti penjajahan ke atas negara-negara di dunia oleh Pertugis, Belanda, Inggeris, Amerika Syarikat, Jerman, Sepanyol, Perancis dan Jepun secara paksaan ketenteraan.

 Melihat kepada garis masa berkenaan, maka sudah jelaslah bahawa kita kini hidup dalam zaman penghujung di antara yang penghujung sementara menanti dengan keizinan Allah SWT, fasa kelima akan bermula.

Inilah masanya untuk kita kembali bermuhasabah tentang apakah sudah cukup bekal yang ingin dibawa sekiranya fasa kelima itu berlaku yang akan memperlihatkan pelbagai tragedi fitnah termasuk keluarnya Dajjal al-Masih.

Nabi SAW memberikan petunjuk jelas berhubung perjalanan manusia di muka bumi ini dan pastinya akan sampai suatu masa kita akan melihat setiap perkara yang sudah diingatkan oleh Baginda SAW.

Jika ditelusuri semula, setiap yang sudah berlaku dan akan berlaku sebenarnya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW lebih 1,400 tahun yang lalu sebagai panduan kepada umatnya dan peringatan.

Penulis ingin mengingatkan kepada diri dan pembaca untuk bertaubat dan kembali kepada keredaan Allah SWT dalam menghadapi gelombang akhir zaman yang semakin dahsyat.

Piagam Madinah dan anjuran toleransi

Datuk Mohd Ajib Ismail

Kemerdekaan adalah suatu nikmat yang perlu disyukuri kerana membawa kemakmuran dan keamanan dalam sesebuah negara. Bagi mengekalkan kemakmuran tersebut, negara yang dibangunkan haruslah menepati prinsip ‘Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur’ iaitu sebuah negara gemilang yang bukan sahaja dilimpahi kekayaan dan kemajuan, tetapi juga menjadi negara yang dinaungi rahmat dan mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Kemakmuran negara dapat dipertahankan dengan mengutamakan pendekatan Maqasid Syariah iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta dalam segenap aspek pemerintahan berteraskan Islam sebagai agama Persekutuan. Pendekatan tersebut menekankan kepentingan nilai-nilai sejagat seperti keadilan dan kesaksamaan ke arah melahirkan suatu umat yang sejahtera dan harmoni.

Dalam usaha membangunkan sebuah negara yang makmur dan harmoni, sebarang perbezaan tidak wajar diperbesarkan sebaliknya berusaha mencari jalan untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang bangsa dan agama. Natijah daripada perpaduan tersebut, kemajuan negara dapat dipertingkatkan secara seimbang dan menyeluruh dalam segenap bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Setiap warganegara harus berfikir dan bertindak sebagai sebuah Keluarga Malaysia manakala segala tindakan yang diambil perlulah mengambil kira kehendak dan kepentingan bersama. Teras perpaduan masyarakat pula mesti berlandaskan prinsip kenegaraan seperti yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Nilai-nilai murni seperti persefahaman, ketaatan kepada pemimpin, keprihatinan dan penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang bangsa dan agama diterapkan setiap masa.

Kemakmuran negara juga dapat dipertahankan melalui sifat tasamuh atau toleransi iaitu dengan cara menghargai, menghormati dan menerima perbezaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat majmuk. Usah dibiarkan nilai-nilai murni tersebut dicemari dengan berita palsu dan provokasi melampau yang dilakukan oleh segelintir pihak terutamanya di media sosial. Prinsip tasamuh atau toleransi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Piagam Madinah sewaktu baginda mendirikan negara Islam pertama, Madinah al-Munawwarah. Piagam tersebut mengiktiraf hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan, kebebasan bersuara serta hasrat warga negara yang mahu melihat keadilan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat sekali gus menghapuskan tradisi dan peraturan berasaskan perkauman yang sempit dan merugikan. Di dalam piagam tersebut terdapat prinsip-prinsip yang mengatur urusan kepemimpinan dan dasar sosiopolitik untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu.

Tiga perkara yang menjadi teras utama di dalam Piagam Madinah ialah keadilan undang-undang tanpa mengira kedudukan, toleransi beragama dan semangat kebersamaan dalam situasi senang mahupun susah. Kebijaksanaan Rasulullah SAW menguruskan perbezaan dalam situasi kemajmukan kaum dan agama menjadi kekuatan penting yang membangunkan masyarakat Madinah. Piagam tersebut perlu dijadikan panduan sepanjang zaman dalam menguruskan negara agar dapat membentuk ikatan kerjasama dan persefahaman dalam kalangan masyarakat.

Ajaran Islam tidak melarang kaum Muslimin untuk berbuat baik terhadap kaum bukan Islam yang tidak memusuhi umat Islam. Perkara tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surah Mumtahanah ayat 8-9 yang bermaksud: “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu) dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Berdasarkan ayat tersebut, toleransi hanya berlaku apabila kedua-dua pihak saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Hubungan antara orang Islam dan bukan Islam dalam sesebuah negara haruslah berpandukan kaedah dan prinsip yang jelas berkaitan kehidupan bersama (ta’ayush) iaitu tiada kompromi dalam soal akidah umat Islam, pergaulan hendaklah dalam suatu yang ma’ruf bukan mungkar, mengelakkan perkara yang memudaratkan orang Islam dan tidak melakukan suatu perbuatan yang haram secara qat’ie.

Dalam konteks Malaysia, Perdana Menteri sering menyeru rakyat untuk mengamalkan konsep tasamuh atau toleransi agar keharmonian dan perpaduan sentiasa terpelihara. Tasamuh adalah sikap yang dituntut dalam Islam kerana bukan hanya membolehkan rakyat terus membangun sehingga dihormati, tetapi juga dapat mengelakkan daripada perbalahan yang sia-sia dan merugikan. Konsep tasamuh berteraskan ajaran Islam yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan adalah selaras dengan konsep Keluarga Malaysia yang mampu menjadikan masyarakat Malaysia menghargai dan memahami perbezaan. Pembudayaan konsep tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat menjadi pemangkin untuk negara bergerak ke hadapan seiring dengan peredaran zaman.

Kewujudan manusia yang menganuti pelbagai agama dan terdiri daripada pelbagai etnik dan keturunan merupakan lumrah penciptaan Allah SWT. Perkara yang lebih utama adalah peranan semua pihak untuk mengamalkan sifat toleransi serta menyemai sifat berkasih sayang merentasi kaum dan warna kulit. Sifat toleransi atau tasamuh sangat penting bagi sebuah negara yang memiliki kepelbagaian bangsa dan budaya seperti Malaysia sebagai alat untuk menyatupadukan masyarakat. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Hujurat Ayat ke-13 yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuai, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).”

Islam penggerak kedamaian

Prof Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

ISLAM dari segi terminologi bahasa berasal dari akar kata salam yang bererti damai. Jadi Islam itu bermaksud kedamaian dan Muslim pula adalah orang yang menggerak dan menegakkan kedamaian. Pengertian ini lahir daripada esensi Islam itu sendiri yang merupakan satu ajaran dan juga syariat yang akan menjamin kedamaian kepada seluruh umat manusia.

Jika kita perhatikan Islam yang berpaksikan tiga tonggak utama yang menegakkan binaan Islam iaitu akidah, syariat dan akhlak, nescaya disimpulkan bahawa ketiga-tiga tonggak tersebut memancarkan kedamaian dan kesejahteraan dalam erti yang sebenarnya. 

Dari aspek akidah, Islam merupakan satu al-Din yang membimbing dan memimpin akal fikiran manusia untuk meyakini bahawa hanya terdapat satu kekuatan mutlak yang menguasai alam semesta ini iaitu Allah taala. Oleh kerana itu, hanya Allah yang layak diagungkan, disembah, dibesarkan, ditakuti dan juga dicintai. Justeru, manusia yang memfokuskan akal fikirannya pada Yang Maha Esa akan menemui kebahagiaan dan kedamaian sejati dalam hidupnya. 

Sebaliknya manusia yang meyakini banyak unsur dan banyak kekuatan itu pasti tidak akan menemui kedamaian yang dicari-cari, malah dia pun tidak akan merasa tenang tenteram kerana dia harus memenuhi kehendak banyak pihak dan juga mencari simpati banyak unsur. Segala tenaga dan juga akal fikirannya pula menjadi serba salah dan yang pastinya dia tidak akan menemui titik kedamaian tersebut. Manakala orang yang mengesakan Allah hanya mencari keredaan Ilahi dan mengabdikan dirinya hanya ke hadrat Allah Yang Maha Agung.Jika kita menelusuri aspek syariat pula, dapat disimpulkan Islam amat mengajar umatnya supaya cintakan kedamaian dan berusaha pula mencipta kedamaian sejagat dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia bermula daripada sebuah institusi keluarga, sebuah masyarakat yang berdaulat dan sebuah bangsa yang merdeka. Apabila syariat Islam dihayati dan diamalkan oleh segenap anggota masyarakat, maka akan terciptalah sebuah keluarga yang memiliki ciri-ciri sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang difirmankan Allah yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki) isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikan-Nya antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.” (Surah al-Rum, ayat 21)Dalam lingkungan masyarakat pula, syariat Islam  mengatur sistem muamalat yang unggul seperti urusan jual beli, sewa menyewa, upah, gadai, hutang dan sebagainya. Tujuan pensyariatan sistem muamalat Islam tersebut demi mewujudkan kedamaian. Dalam masa yang sama, Islam melarang beberapa amalan dan transaksi sebagaimana termaktub di dalam al-Quran dan hadis kerana ia berpotensi menimbulkan masalah dan konflik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan riba, judi, arak, zina, memakan harta anak yatim secara zalim, mencuri, merompak dan sebagainya. Sehubungan itu, Allah berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil?” (Surah al-Maidah, ayat 91)

Arak akan menimbulkan kekeruhan dan huru hara akibat ada orang yang tidak berfikir secara normal. Judi pula akan mencetuskan bibit-bibit perbalahan dan perkelahian kerana ada rasa dengki, iri hati dan balas dendam. Manakala zina pula akan menjatuhkan maruah kemuliaan dan kehormatan seseorang atau sebuah keluarga, malah akan merosakkan sistem bermasyarakat. Hal ini kerana perzinaan akan mengkucar-kacirkan zuriat keturunan dan akhirnya menyebabkan pelaku zina dengan penderitaan batin yang amat mendalam. 

Oleh kerana itu Allah melarang manusia daripada mendekati perkara yang membawa perzinaan, apatah lagi melakukannya. Untuk itu, setiap wanita Muslimah diperintahkan mengenakan jilbab, pakaian labuh yang menutupi seluruh tubuhnya dan juga memakai pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh badannya di samping kaum lelaki pula diperintahkan supaya menundukkan pandangan mata mereka. 

Allah berfirman yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Amat Mendalam Pengetahuan-Nya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka.” (Surah al-Nur, ayat 30-31)

Seterusnya, dari aspek akhlak pula, Islam menggariskan himpunan adab dan akhlak yang jika dihayati dan diamalkan secara menyeluruh akan menyerlahkan kedamaian yang diharapkan itu. Islam memerintahkan umatnya supaya saling mengingatkan ke arah kebaikan, berbuat adil kepada semua manusia walaupun kepada orang yang tidak seagama dengannya, memelihara persaudaraan sesama manusia, bahkan Rasulullah menegaskan dalam sabdanya yang bermaksud: “Orang Muslim itu adalah seorang yang dapat memelihara lidah dan tangannya daripada menyakiti orang lain.” (Hadis riwayat Ahmad)

Akhlak dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa di mana al-Quran memuji kemuliaan akhlak yang dipamerkan Rasulullah sebagaimana firman Allah maksudnya: “Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.” (Surah al-Qalam, ayat 4) 

Ditambah lagi, Rasulullah  SAW menetapkan tujuan utama kebangkitannya mendukung agenda perjuangan risalah Islam adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak terpuji sebagaimana sabdanya yang bermaksud: “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang terpuji.” (Hadis riwayat Imam Malik) 

Dalam erti kata lain, akhlak Islam tidak dapat dipisahkan dalam setiap gerak geri kehidupan manusia tidak kira sama ada dalam hubungannya dengan Allah mahupun hubungannya sesama manusia, malah ia merupakan antara hikmah yang paling utama di sebalik pensyariatan sesuatu ibadat dalam Islam.  

Sebagai contohnya, solat fardu yang diwajibkan Allah telah dijelaskan hikmahnya di sebalik pensyariatan mendirikan solat sebagaimana firman Allah maksudnya: “Dan dirikanlah solat (dengan tekun), sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar.” (Surah al-Ankabut, ayat 45) 

Begitu juga hikmah amalan zakat melalui firman Allah yang bermaksud: “Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat) supaya dengannya kamu membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surah al-Taubah, ayat 103)   

Ringkasnya, ruang lingkup akhlak dalam Islam adalah mencakupi seluruh kehidupan kerana akhlak merupakan simbol kepada amalan kerja dan perlakuan di dalam hidup. Justeru amalan menolong orang lain adalah akhlak, kerja untuk menyara dirinya dan ahli keluarganya juga adalah akhlak, beriman kepada Allah dan menyembah-Nya adalah akhlak.

Jelas di sini bahawa Islam daripada pelbagai dimensi dan sudut merupakan al-Din yang amat menitikberatkan aspek kedamaian. Perlu ditegaskan bahawa kedamaian dan kesejahteraan yang diimpikan itu hanya akan tercipta jika Islam difahami, dihayati dan diamalkan sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan manusia. 

Islamkan penghayatan merdeka hakiki

Prof Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

Umat Islam di Malaysia sewajibnya bersyukur ke hadrat Allah atas nikmat kemerdekaan yang tidak ternilai harganya itu. Dengan naungan rahmat dan hidayah Ilahi setiap lapisan masyarakat negara ini dapat menyambut hari kemerdekaan yang ke-65 pada 31 Ogos ini.

Seiringan dengan kerancakan laungan kemerdekaan berkumandang seluruh negara, bendera Jalur Gemilang dikibarkan yang mencerminkan kegemilangan Malaysia mewujudkan sebuah masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama sebagai sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam segala lapangan hidup.

Sudah menjadi satu hikmah yang cukup besar Allah mewujudkan Malaysia dengan masyarakat majmuk kerana sifat majmuk adalah alam semula jadi ciptaan Allah yang amat unik, sekali gus merupakan suatu realiti yang sepatutnya menjadi bahan renungan untuk dihayati setiap manusia yang berakal waras. Ini selaras dengan firman Allah yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak suapaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).” (Surah al-Hujurat, ayat 13)

Mafhum ayat suci di atas memaparkan ramuan yang dijadikan Allah di atas permukaan bumi-Nya ini adalah ramuan yang sangat indah dengan berbagai-bagai bangsa, bahasa dan agama yang dengannya umat manusia boleh bertukar-tukar buah fikiran, pendapat, pengalaman dan mewujudkan perpaduan yang jitu dengan keadilan Ilahi melalui perhiasan moral dan akhlak yang terpuji. Ini kerana banyak negara di dunia ini yang hanya terdiri daripada satu bangsa sahaja, tetapi mereka tidak boleh bersatu dengan baik dan tidak dapat hidup dengan aman, sedangkan mafhum firman Allah di atas menegaskan bahawa manusia yang terdiri daripada berbagai bangsa dan bahasa boleh bersatu dan hidup dalam sebuah negara dengan aman harmoni. Fakta ini menyerlahkan lagi tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebijaksanaan-Nya untuk hamba-hamba-Nya berfikir dan seterusnya mengakui keesaan Allah dan kebesaran-Nya ke atas alam semesta ini.

Di samping itu, pengibaran Jalur Gemilang ketika memperingati kemerdekaan melengkapkan penghayatan setiap manusia terhadap erti dan hakikat kemerdekaan yang sebenarnya dalam hidup. Bendera sendiri adalah satu lambang yang cukup simbolik bagi setiap warga Malaysia moga setiap warga Malaysia dapat menggemilangkan diri dengan sifat-sifat kemanusiaan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dengan moral dan akhlak yang terpuji kerana aset manusia yang termahal di sisi Allah ialah akhlak yang terpuji.

Bendera mempunyai sejarahnya yang tersendiri dalam lipatan sejarah Islam apabila Rom sebagai sebuah kuasa besar dunia ketika itu mengumpulkan bala tenteranya untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Madinah. Dalam kerancakan peperangan, akhirnya seorang panglima tentera Islam iaitu Jaafar bin Abi Talib yang memegang bendera tentera Islam hingga tangan kanannya dipotong lalu beliau memegang dengan tangan kiri pula. Apabila tangan kirinya dipotong, beliau memegang dengan tunggul tangannya sehingga kepalanya dipancung dan mereka yang berikutnya pula datang mengibarkan bendera tentera Islam.

Begitu nilai bendera dalam kalangan sahabat yang berasa bangga dengan Islamnya di samping penampilan akhlak terpuji mempertahankan Islam daripada sebarang pencerobohan luar. Sekurang-kurangnya bendera yang dikibarkan itu mencetuskan semangat dan daya juang tentera Islam untuk terus berjuang menegakkan hingga titisan darah yang terakhir.

Itu makna bendera yang sepatutnya dijelmakan dalam setiap peribadi setiap Muslim secara khususnya dan umat manusia secara umumnya untuk terus berusaha dan berjuang memartabatkan kembali ketuanan Islam dan umat Islam sebagai umat terbaik dalam semua lapangan hidup.

Hakikat kemerdekaan bukan sekadar suatu bentuk kebebasan daripada sebarang bentuk penjajahan sama ada bangsa, fikiran, kebudayaan dan sebagainya sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang.

Kemerdekaan yang sebenarnya menurut perspektif Islam ialah kebebasan manusia untuk dapat menikmati kehidupan seuai dengan fitrahnya yang merupakan sifat asasi manusia selaras matlamat sebenar penciptaannya oleh Allah. Dalam hal ini, Allah berfirman bermaksud: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beibadat kepada-Ku.” (Surah al-Dzariyat, ayat 56)

Manusia yang merdeka ialah manusia yang hidup dalam keadaan fitrahnya, hidup dalam ketentuan dan pedoman penciptanya. Manusia yang hidup sesuai dengan hak asasinya sebagai manusia yang berakal waras dan bebas melaksanakan keyakinan sesuai dengan fitrahnya di bawah landasan perintah dan larangan Allah. Malah hidup merdeka adalah hak asasi setiap manusia yang menghuni alam semesta ini.

Dewasa ini, kebanyakan orang Islam tersalah tafsir dalam memahami hak asasi manusia. Hak asasi difahami sebagai hidup menurut kehendak hati dan nafsu tanpa mengambil kira tindakan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dari sini, mereka memahami erti merdeka sebagai bebas berfikir, berkehendak dan berbuat tanpa dibatasi sebarang peraturan, nilai atau undang-undang termasuk hukum syarak. Malah agama dianggapnya sebagai candu kehidupan yang seharusnya disingkirkan terus daripada pentas kehidupan yang global ini.

Tanpa disedari, pengertian salah dan sempit terbabit yang menguasai pemikiran sebahagian umat Islam pada hakikatnya adalah salah satu bentuk penjajahan moden yang dicanangkan oleh barat sehingga umat Islam jauh daripada fitrah semula jadi mereka dan jauh daripada pedoman Ilahi yang ditetapkan oleh Allah. Akibatnya, muncul generasi acuan barat yang berperibadian materialisme, mengutamakan telunjuk hawa nafsu, mengagungkan budaya dan gaya hidup barat dan sebagainya.

Amat malang apabila umat Islam menguar-uarkan kemerdekaan negara mereka sedangkan seluruh aspek kehidupan mereka seperti pemikiran, pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya masih didominasi oleh idea barat.

Malah kehidupan umat Islam kini jauh terpesong daripada kehidupan hakiki yang ditetapkan oleh Allah. Sehubungan itu, umat Islam sewajibnya menyedari hakikat yang memedihkan ini dan seterusnya berusaha untuk menyelamatkan diri daripada kemelut yang meruncing itu.

Satu-satunya jalan keluar bagi umat Islam ialah kembali kepada pimpinan al-Quran dan sunnah kehidupan Rasulullah yang merupakan tonggak utama yang menjadi tunjang kepada kemerdekaan sebenar dan kebangkitan semula Islam.

Demikian erti kemerdekaan menurut ajaran Islam yang bermaksud setiap Muslim bebas untuk berfikir, berkehendak dan bertindak dengan berpaksikan kemerdekaan yang akan bertemu pada suatu titik nilai Ilahiah yang wajib ditaati dan seterusnya dijulang sebagai pedoman atau perlembagaan utama yang mendasari setiap ruang lingkup kehidupan umat.

Itu kemerdekaan hakiki yang akan melonjakkan umat Islam ke era kegemilangan dan kesejahteraan hidup di bawah naungan keredaan Allah.

Kekuatan senjata takbir

ANTARA tanda-tanda hampirnya kiamat adalah penaklukan Kota Konstantinopel oleh umat Islam sebelum keluarnya Dajjal. Menurut beberapa hadis Nabi SAW, penaklukan besar ini terjadi setelah peperangan dengan bangsa Rom yang dimenangi oleh kaum Muslimin. Kaum Muslimin kemudian menuju ke Kota Konstantinopel lalu Allah SWT membuka kota tersebut untuk kaum Muslimin tanpa melibatkan peperangan. Senjata utama kaum Muslimin pada ketika itu adalah takbir dan tahlil sahaja. 

Perkara ini berdasarkan sabda Nabi SAW bermaksud: “Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebahagiannya di darat dan sebahagiannya di laut? Mereka (sahabat) menjawab: ‘Pernah wahai Rasulullah. Baginda SAW bersabda: Tidak terjadi hari kiamat, sehingga ia diserang oleh 70,000 orang daripada Bani Ishaq. Ketika mereka sampai di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu panah pun. Mereka hanya berkata Laa Ilaha Illallah Wallahu Akbar, maka jatuhlah salah satu bahagian dari kota itu. Berkata Tsaur (perawi hadis): Saya tidak tahu kecuali hal ini; hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut. Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya Laa Ilaha Illallah Wallahu Akbar, maka jatuh pula sebahagian yang lain (darat). Kemudian mereka berkata lagi Laa Ilaha Illallah Wallahu Akbar, maka terbukalah semua bahagian kota itu. Lalu mereka pun memasukinya. Ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datanglah seseorang (syaitan) seraya berteriak: Sesungguhnya Dajjal telah keluar. Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali.'” (Hadis Riwayat Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa’ah, Hadis  no 2920)

Berdasarkan hadis berkenaan, Kota Konstantinopel ini akan ditakluk oleh kaum Muslimin buat kali kedua selepas penaklukan kali pertama yang berlaku pada 1453 masihi. Penaklukan kedua ini pula akan berlaku apabila terjadinya pertambahan umat Islam khsususnya bangsa Rom sebelum turunnya Dajjal. Al-Hafiz Ibnu Kathir menjelaskan, bangsa Rom akan masuk Islam sehingga penaklukan Kota Konstantinopel ini dilakukan sekelompok daripada bangsa Rom sendiri.

Apabila melihat kepada situasi hari ini, Konstantinopel (Istanbul) berada dalam wilayah dan pemerintahan orang Islam. Oleh itu, tidak mungkin penaklukan akan berlaku kepada tempat yang sama. Walau bagaimanapun menurut as-Sayyid Muhammad Rasul al-Barzanji menerusi penjelasan dalam kitabnya al-Isya’ah li Asyrat al-Sa’ah, Konstantinopel yang dimaksudkan dalam hadis tersebut  adalah Konstantinopel yang besar yang bersambung dengan Rome (Itali) dan Andalus (Sepanyol). Kedua-dua pusat penumpuan dunia ini adalah antara tempat yang mempunyai kapasiti penganut agama Kristian yang besar.  Kota Konstantinopel iaitu Istanbul, Turki dibebaskan oleh Sultan Muhammad al-Fateh pada 1453 buat kali pertama selepas beberapa percubaan dilakukan oleh pemimpin Islam terdahulu. Usaha mereka bertitik tolak daripada sabda Nabi SAW maksudnya: “Sesungguhnya Kostantinopel akan dibebaskan, sebaik–baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik–baik pasukan adalah pasukan tersebut.” (H.R Ahmad Hadith no 18957)

Permulaan pembukaan kota Konstantinopel dimulai oleh Saidina Ali bin Abi Talib RA Khalifah ar-Rasyidin ke-4 pada tahun ke-34 Hijrah sehingga ramai yang terkorban. Disebabkan itu, Saidina Ali terpaksa melupakan hasrat tersebut ditambah pula dengan perpecahan yang mula berlaku
dalam kalangan umat Islam.

Pada tahun ke-84 Hijrah, Muawiyah RA pula cuba untuk menaklukinya, namum tidak berjaya. Usaha tersebut diteruskan pula oleh Sultan Sulaiman Abdul Malik pada tahun ke-91 Hijrah namun turut gagal menembusi kota tersebut.

Khalifah Harun ar-Rasyid mencuba pada tahun ke-165 Hijrah sehingga kepada percubaan terakhir oleh Sultan Murad pada tahun ke-825 Hijrah. Semua menemui jalan kegagalan.

Selepas lebih 800 tahun hadis Baginda Nabi SAW meniti di bibir pemimpin Islam, akhirnya kota Konstantinopel yang kebal dapat ditakluk oleh pemimpin muda yang berjiwa besar. Menjadi pemimpin sebaik-baik pemimpin dan mengemudi tentera yang menjadi sebaik-baik pasukan dalam penaklukan tersebut.

Kemerdekaan diimpikan

Kejayaan penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad al-Fateh memerlukan usaha berlipat kali ganda manakala penaklukan kedua yang akan berlaku pada akhir zaman adalah dengan cara yang berbeza. Gambaran ini menunjukkan bahawa untuk mengecapi keamanan dalam sesebuah negara bukan sesuatu yang mudah. 

Semua rakyat memainkan peranan yang berbeza bermula dengan pemimpin diikuti oleh pembesar, tentera dan rakyat jelata. Kesepakatan yang digambarkan dalam rentetan penaklukan Konstantinopel pada zaman Sultan Muhammad al-Fateh menjadi inspirasi kepada semua golongan muda. Kekuatan fizikal sahaja tidak dapat membantu kejayaan sesebuah negara tanpa meletakkan agama di hadapan. 

Begitu juga dengan gambaran penaklukan kedua yang akan berlaku kelak. Digambarkan senjata utama umat Islam pada ketika itu hanyalah takbir dan tahlil sahaja. Namun, disebalik lantunan lafaz tersebut, kekuatan dalaman dan nilai iman yang kukuh menjadi ‘perisai’ utama mereka.

Negara kita sudah 65 tahun mengecapi kemerdekaan. Pembebasan negara daripada penjajahan yang cukup lama memberikan isyarat mengenai erti kemanisan dan keamanan yang diinginkan oleh semua masyarakat dunia. Generasi kini mungkin tidak pernah merasai perit jerih nenek moyang terdahulu mempertahankan negara, namun semangat kemerdekaan perlu ditanam sedalam-dalamnya supaya rasa cinta kepada tanah tumpah darah ini tidak akan pudar.

Keharmonian hidup dalam masyarakat berbilang kaum perlu dititipkan oleh semua pihak. Islam adalah agama keamanan dan dipandang mulia melalui adab dan tatasusila yang tinggi. Maka perlu bagi semua rakyat khususnya umat Islam memahami perinsip penciptaan manusia.

Allah SWT berfirman maksudnya: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).” (Surah al-Hujurat ayat 13)

 Justeru itu, kemerdekaan yang dikecapi ini janganlah dicemari dengan perkara yang boleh menyebabkan jatuhnya negara kepada situasi peperangan dan kekacauan. Jadikan bendera Malaysia sebagai kebanggaan semua masyarakat dan kibarkan dengan penuh megah dan rasa bertanggungjwab. Nikmat yang dikecapi sekian lama ini sentiasalah disyukuri dengan melakukan suruhan-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.” (Surah al-Haj ayat 41)