Hadis sohih kelebihan Selawat ke atas nabi Muhammad s.a.w

Hadith Sahih.           Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda : “Bacalah selawat kepadaku kerana sesungguhnya bacaan selawat kamu semua dapat sampai kepadaku di mana saja kamu berada .” [ Sila rujuk HR Abu Daud, Riyadus Solihin, 1398, Sahih menurut Imam Nawawi ]

Hadith Sahih. Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda; “Tiada seseorang pun yang memberikan salam kepadaku (setelah kewafatanku),melainkan Allah mengembalikan rohku sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu.” [Sila rujuk HR Abu Daud dan Ahmad,Riyadus Solihin -1398,Sahih menurut Imam Nawawi ]

Hadith Sahih. Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda : “sesiapa berselawat kepadaku sekali selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali.” [Sila rujuk Sahih Muslim-0408]

Hadith Sahih. Dari Anas bin Malik r.a. berkata Rasulullah s.a.w. telah bersabda : “ Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali dan akan dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat baginya sepuluh darjat.” [Sila rujuk HR An-Nasaie-1271 ]

Hadith Sahih. Abdullah ibnu Masud r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. telah bersabda : “Seutama-utama manusia dengan aku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” [Sila rujuk HR At-Tirmizi-0483 dan beliau berkata hadith ini adalah hasan Gharib. Riyadus Salihin -1395 ]

Hadith Sahih. Hussain bin Ali memberitakan daripada ayahnya Ali bin Abi Talib (semoga Allah meredhainya mereka berdua) bahawa Rasulullah (selawat Allah dan salam keatasnya) telah bersabda :”apakah tidak lebih baik aku khabarkan kepada kamu tentang orang yang dipandang sebagai manusia yang paling bakhil?”maka kami(para sahabat) menjawab : “Baik benar Rasulullah!” Maka Rasulullah (selawat Allah dan salam ke atasnya) meneruskan: “ Orang yang disebut namaku di hadapannya, maka tiada ia berselawat kepadaku, itulah manusia yang paling bakhil.!”

[Sila rujuk HR At-Tirmizi,Misykat Al-Masbih-3/299,no : 311.Riyadus Salihin -1440. Imam At-Tirmizi berkata hadith ini adalah sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad,Ibnu Hibban dan Al-Hakim ]

Hadith Hasan. Ali bin Abi Talib (semoga Allah meredhainya) berkata : “Doa seseorang itu terdinding (terhalang) sehinggalah dia berselawat ke atas Rasulullah dan ahli keluarganya.”

[Sila rujuk kitab Al-Mu’jam Al-Ausat oleh Imam Ath-Thabrani. Hadith Hasan]

Hadith Sahih. Abu Hurairah (semoga Allah meredhainya) berkata,Rasulullah (selawat Allah dan salam keatasnya) telah bersabda : “Tiadalah suatu kaum berada di sesuatu majlis di mana mereka tidaklah menyebut nama Allah dan mereka tidak pula berselawat ke atas Nabi mereka.melainkan mereka pasti akan ditimpai padah(penyesalan). Maka jika Allah kehendaki ,Dia akan seksa mereka ; dan jika Dia kehendaki, Dia akan mengampunkan mereka.” [Sila rujuk HR At-Tirmizi-3440 ]

Di dalam satu riwayat yang lain ,hadith ini di akhiri dengan: “……..mereka akan ditimpa penyesalan di hari Kiamat; sekali pun mereka dapat memasuki syurga bagi pahala amalan-amalan lain yang mereka kerjakan.”  [Sila rujuk Musnad Imam Ahmad. Disemak semula sebagai Sahih oleh Imam Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Al-Haitami]

Advertisements

Orang abai doa dianggap sombong

Oleh Ahmad Shukri Yusoff

 

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: “Wahai Tuhan Kami! Utuslah kepada mereka seorang Rasul daripada kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firman-Mu) dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (al-Quran) serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (daripada syirik dan maksiat). Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (Surah al-Baqarah, ayat 129)

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajar manusia, anak cucu serta keturunannya supaya sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Sebenarnya, doa adalah senjata paling ampuh yang dimiliki Nabi dan pengikut setia perjuangan kebenaran serta umat Islam keseluruhannya.

Kepentingan doa dalam kehidupan

Adalah menyedihkan jika umat Islam tidak menyedari kepentingan berdoa dan mengabaikannya dalam kehidupan. Doa adalah ibadah yang membawa maksud memohon kepada Allah SWT supaya hajat kita diperkenankan, segala kesulitan dan malapetaka dijauhkan.

Setiap daripada kita perlu segera mendapatkan doa yang dibacakan Nabi SAW dan mengamalkannya dengan penuh keyakinan sama ada doa ketika damai, perang, miskin, kaya, gembira, sedih, senang atau susah.

Antara doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ialah Allah SWT tidak meninggalkan zuriat keturunan mereka tanpa hidayah dan petunjuk-Nya. Mereka memohon kepada Allah SWT supaya dibangkitkan Rasul bagi memenuhi tiga misi utama.

Misi itu ialah tilawah iaitu membaca ayat Allah SWT kepada manusia supaya mereka sedar dan berfikir dengan baik mengikut pedoman Allah SWT. Taklim iaitu untuk mengajar al-kitab dan al-hikmah dan yang ketiga, tazkiyyah iaitu menyucikan dan membersihkan zahir serta batin manusia.

Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan, tilawah atau bacaan itu khusus dalam mengikuti kitab-kitab Allah SWT dengan mengikuti bacaannya, memperhatikan isinya, mengikuti perintah, larangan, galakan, ancaman atau sesuatu yang dibayangkannya.

Rasulullah SAW membacakan ayat al-Quran kepada sahabat dengan mengkaji, menggali dan mengungkap makna terkandung di dalamnya, sementara sahabat mengikuti bacaan Rasulullah SAW, memperhatikan erti dan makna yang ada di dalamnya.

Proses beri pengetahuan

Proses taklim atau mengajar adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih daripada segala kotoran dan bersedia menerima hikmah serta mampu mempelajari perkara yang bermanfaat bagi dirinya.

Perkataan al-hikmah dalam al-Quran sering digandingkan dengan perkataan al-Kitab. Menurut Sheikh Mustafa Al-Maraghi, maksud al-hikmah ialah pengetahuan mengenai rahsia dan tujuan syariah.

Menurut Qatadah, al-hikmah ialah as-sunah iatu penjelasan ditunjukkan Rasulullah SAW melalui sabda dan amalannya. Pendapat Ibnu Zaid Al-Himah, al-hikmah ialah pemahaman yang bijaksana terhadap agama dan Ibnu Jarir al-Tabari berkata, al-hikmah ialah pengetahuan mengenai hukum Allah SWT yang diketahui melalui penerangan Rasulullah SAW.

Analisis mengenai perkataan al-hikmah menunjukkan semua erti itu mempunyai tujuan sama iaitu Rasulullah SAW telah dikurniakan al-Quran serentak dengan ilmu pengetahuan menjelas dan mentafsirkannya dengan tepat serta bijaksana maksud ayat terkandung dalam al-Quran.

Perkataan tazkiyah bermaksud pembersihan, penyucian atau pemurnian. Perkataan membersihkan diambil daripada perkataan az-zakkah yang membawa dua erti iaitu bersih dan subur. Dalam ayat itu ia membawa erti membersihkan daripada kotoran syirik dan penyakit hati serta menyuburkan iman dan takwa.

Allah SWT memperkenankan doa Nabi Ibrahim dan Ismail dengan membangkitkan Nabi Muhammad SAW setelah berlalu beberapa abad. Itulah kebangkitan Rasul daripada zuriat Ibrahim dan Ismail yang membaca kepada mereka ayat Allah SWT, mengajar kitab suci, hikmah dan membersihkan daripada kotoran dosa.

Sabda Rasulullah SAW: “Aku adalah hasil doa nenek moyangku Ibrahim dan khabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Isa.” (Riwayat Imam Ahmad)

Doa dimakbulkan Allah SWT, tetapi disempurnakan pada masa yang wajar ditentukan mengikut hikmah kebijaksanaan-Nya tetapi manusia selalu gopoh dan minta disegerakan perkenan-Nya. Orang yang belum mempunyai hubungan rapat dengan Allah SWT selalu dilanda perasaan jemu dan putus asa.

Allah SWT murka kepada sesiapa yang tidak berdoa atau memohon sesuatu kepada-Nya kerana orang yang meninggalkan doa itu dikatakan sebagai sombong serta takbur. Allah SWT menyukai orang yang memohon kurniaan-Nya.

Nabi Ibrahim mengakhiri doanya dengan pujian kepada Allah SWT. Sebenarnya Allah SWT telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim dengan membentuk umat yang terbaik daripada mereka sehingga mereka dapat menguasai dan memimpin dunia dalam waktu yang agak lama.

Orang terakhir merangkak masuk syurga

Oleh Fairuz Noordin

 

DIKATAKAN jika manusia memohon dan berdoa kepada Allah SWT supaya dimasukkan ke dalam syurga sebanyak tiga kali setiap hari, nescaya syurga akan menyebut kepada Allah SWT supaya hamba-Nya dimasukkan ke dalam syurga.

Jika manusia sentiasa berdoa supaya Allah SWT melindungi mereka daripada azab neraka sebanyak tiga kali sehari, nescaya neraka pula akan memohon kepada Allah SWT supaya menjauhkan hamba-Nya itu daripada dihumban ke dalam neraka.

Diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubarak daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “Manusia diingatkan supaya berusaha menangis mengenangkan dosa yang dilakukan ketika hidup di dunia walaupun terpaksa menitiskan air mata, kerana sesungguhnya penghuni neraka akan menangis sehingga air mata mereka bergenang seperti sungai dan setelah kering air mata itu akan mengalir pula darah dari mata mereka seperti mata air sehinggakan kapal juga dapat berlayar di dalamnya.”

Sesungguhnya azab paling ringan dalam neraka ialah mereka yang dipakaikan selipar tetapi menyebabkan mendidih otaknya. Baginda SAW juga bersabda: “Demi Allah, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit sahaja

ketawa di atas dunia dan menyimpannya pada akhirat nanti.”

Menurut Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dalam slot Mau’izati di IKIMfm, setelah Allah SWT menolak permintaan dan rayuan ahli neraka untuk dihentikan azab, mereka akan didatangi maut berbentuk seekor kibas yang diletakkan tempatnya di antara syurga dan neraka.

Lalu disebut: “Tahukah kamu semua apakah ini? Sambil diperhatikan oleh seluruh penghuni syurga dan neraka. Ahli syurga menjawab mereka mengetahui bahawa itu adalah maut dan kemudian binatang itu disembelih, menandakan bermula pada saat itu sudah tidak ada lagi maut dalam kalangan manusia.”

Ahli syurga bersorak kegembiraan kerana mereka tidak lagi akan merasai kematian dan kekal di dalam syurga, namun ahli neraka berteriakan dan hampa kerana mereka akan terus kekal diazab di dalamnya.

Firman Allah SWT bermaksud: “Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada umat manusia seluruhnya mengenai hari penyesalan, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka (yang ingkar) di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman.” (Surah Maryam, ayat 39)

Ejek penghuni neraka

Pada hari akhir alam akhirat kelak, Allah SWT menciptakan sejenis permainan bagi penghuni neraka dalam bentuk ejekan sebagai balasan ketika hayat di dunia mereka sering mengejek ayat Allah SWT iaitu orang munafik.

Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka mengakui berada dalam kumpulan yang sama. Namun, apabila mereka berpaling kepada puak yang melakukan kejahatan dan syaitan, mereka mengakui hanya mempermain-mainkan golongan beriman.

Akhirnya Allah SWT membiarkan mereka berada dalam kesesatan, seperti disebut oleh Abu Salih, pada Hari Kiamat nanti dikatakan kepada penghuni neraka: “Kamu semua boleh keluar dari neraka ini,” sambil diperintahkan Allah SWT supaya malaikat membawa penghuni neraka keluar.

Pintu neraka dibuka dan penghuninya berlari kegembiraan ke arah pintu itu untuk keluar dari neraka. Ketika mereka sampai di hadapan pintu neraka, ia ditutup kembali dan pada waktu itu penghuni neraka ditertawakan ahli syurga yang sedang melihat perbuatan mereka itu.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Maka pada hari ini, orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. Sambil mereka berehat di atas pelamin (yang berhias), serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya). (Untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya): Bukankah orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?” (Surah al-Mutaffifin, ayat 34-36)

Qatadah berkata: “Ka’ab menyatakan kepada kami bahawa sesungguhnya di antara syurga dan neraka ada beberapa lubang di dinding yang boleh dipandang, dan jika seorang Mukmin ingin melihat keadaan musuhnya ketika hidup di dunia dahulu, maka dia boleh melihat melalui satu

daripada lubang itu.”

Selain itu pada hari terakhir ahli tauhid, iaitu manusia yang di dalam dadanya terdapat kalimah tauhid akan mula dikeluarkan daripada neraka.

Sabda Rasulullah SAW: “Sekumpulan orang daripada umatku akan dimasukkan ke dalam neraka kerana dosa mereka. Mereka berada di dalam neraka selama yang dikehendaki oleh Allah, namun mereka akan dikeluarkan daripadanya dan tempat mereka akan digantikan oleh orang musyrik. Kemudian orang musyrik itu berkata kepada mereka: Tidak ada perbezaan di antara kamu semua dengan kami melainkan kamu semua beriman dan mengesakan Allah. Sehingga iman dan tauhid kamu semua memberi manfaat kepada kamu.”

Kelebihan ahli tauhid

Oleh yang demikian, semua yang mempunyai tauhid dikeluarkan oleh Allah SWT namun di atas dahi mereka tertulis ‘ahli neraka.’ Orang kafir pada hari akhirat kelak sentiasa menginginkan sekiranya ketika di dunia dahulu mereka pernah menjadi Muslim.

Rasulullah SAW juga menyatakan, seorang hamba akan menyeru Allah SWT di neraka jahanam selama seribu tahun dengan kata-kata: “Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Dermawan. Lalu Allah memerintahkan Jibril ke neraka untuk membawa hambanya itu di hadapan-Nya. Namun penghuni neraka itu menjauhkan diri daripada Jibril kerana takut kepadanya sehinggakan Jibril juga tidak menemui hamba yang menyeru nama Allah itu, lalu dia kembali kepada Allah. Kemudian Allah SWT memberi petunjuk kepada Jibril mengenai kedudukan hamba itu di dalam neraka, lalu Jibril pergi ke tempat yang dimaksudkan dan menemui hamba Allah itu sambil berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, bagaimanakah pandangan kamu akan tempatmu sekarang? Lalu dijawab: Ini adalah tempat paling buruk. Jibril meminta hamba itu keluar daripada tempat itu kerana diberi kebenaran oleh Allah. Maka keluarlah hamba itu dengan gembira dan berkata: Wahai Tuhanku, aku berharap supaya Kamu tidak akan mengembalikan aku ke tempat ini selepas aku keluar darinya.”

Orang terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk

ke dalam syurga seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda: “Aku mengetahui orang yang terakhir daripada neraka dan terakhir masuk ke syurga. Orang yang terakhir keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak, Allah berfirman kepadanya: Pergilah kamu ke syurga dan masuklah ke dalamnya. Apabila dia pergi ke sana, Allah menunjukkan kepadanya bayangan bahawa syurga itu sudah penuh dan terus mengadu kepada Allah, lalu diperintahkan pergi semula ke syurga. Namun diberi gambaran lagi akan tiadanya kekosongan

di sana dan kembali mengadu

kepada Allah. Kemudian selepas diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke syurga untuk kali ketiga dan berkata kepadanya bahawa dia akan mendapati keluasan di dalam syurga ialah seperti sepuluh kali keluasan dunia. Hamba itu berkata: Adakah kamu mempermainkan aku, ya Allah? Tatkala pada saat itu sambil bersabda, Rasulullah ketawa sehingga menampakkan gigi gerahamnya kerana sesungguhnya orang itu adalah yang paling rendah darjatnya tetapi dimasukkan juga ke dalam syurga.”

Hati terhijab halang dapat kebaikan

Oleh Nik Hasnah Ismail

 

Hati adalah anggota yang akan menentukan keperibadian seseorang. Oleh itu, penting untuk menjaga hati supaya tidak dipengaruhi elemen yang akan merosakkannya sehingga hati menjadi keras dan menyebabkan ia terhijab daripada perkara membawa kebaikan diri. Banyak amalan untuk melembutkan hati. Ikuti penerangan Ustaz Pahrol Mohamad Juoi mengenai perkara yang boleh membuka hijab hati.

Anugerah paling bernilai bagi manusia adalah hati kerana hati tempat jatuh pandangan Allah SWT, manakala jasad tempat jatuhnya pandangan manusia. Jika kita mengutamakan pandangan Allah SWT, kita mampu menjaga hati mengikut apa yang Allah SWT mahukan.

Menerusi rancangan Islam Itu Indah, Ustaz Pahrol Muhamad Juoi, memetik hadis Rasulullah SAW, “Allah tidak melihat rupa paras seseorang manusia, tetapi Allah melihat sejauh mana kesucian hati yang dimiliki.”

Sesungguhnya jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik, tetapi jika hati kotor dan busuk maka seluruh anggota badan serta perbuatan menjadi jahat.

Prinsip ini selalu ditekankan oleh orang tua-tua dalam mendidik anak, tetapi adakalanya kejahatan dan kebaikan sukar untuk dibezakan, pendidikan hati tidak berbekas dalam diri.

Seperti pantun orang dahulu, puas sudah menanam ubi, nanas datang dari seberang, puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Ini boleh dirujuk kepada segumpal hati yang menjadi wadah atau tempat datangnya segala kebaikan, kasih sayang, belas ehsan dan kecintaan.

Dari hati juga datangnya benci, kecewa dendam dan cemburu. Jika hati itu ditatang dengan kebaikan nescaya walau apapun kejahatan mendatang, hati yang jernih dapat menangkis segala kebencian dan kekurangan.

Apabila hati terhijab, kita akan berasa resah, gelisah, hidup penuh kekosongan. Hati yang terhijab akan terkesan kepada tiga alam iaitu alam dunia, kubur atau barzakh dan akhirat. Justeru, hijab hati penting diberi perhatian supaya kita tidak terhalang daripada terus melakukan amalan baik untuk mendapat kebaikan di dunia ini seterusnya di akhirat juga.

Jaga kesucian rezeki

Penghalang atau hijab hati boleh datang daripada banyak faktor antaranya, pemakanan, pandangan, pendengaran, panjang angan-angan dan maksiat atau dosa yang dilakukan. Makanan yang haram boleh menjadi hijab kepada hati untuk kita mendapat rahmat Allah SWT.

Saidina Abu Bakar as-Sidik menjolok kerongkongnya untuk mengeluarkan susu yang tidak jelas sumbernya. Makanan daripada sumber wang haram seperti riba, mencuri masa di tempat kerja, gaji yang ada syubhah atau rasuah boleh menghitamkan hati.

Oleh itu, kita perlu menjaga kesucian rezeki yang masuk dalam mulut kerana ia akan menjadi roh yang akan membina kerohanian dan kesucian hati. Begitu juga jika mahukan kemanisan dalam ibadah, jaga pandangan mata dan hati, kerana pandangan liar membuat hati menjadi liar.

Dalam dunia teknologi yang segala-galanya mudah diakses, ada sahaja yang menjejaskan pandangan mata. Oleh itu, perlu ada banteng hati untuk melawan keinginan mata yang akan memberi kesan pada rohani.

Bagaimana kita perlu menjaga perut dan pandangan mata, begitu jugalah kita perlu menjaga pendengaran supaya tidak terjebak dalam budaya hedonisme yang boleh membuat hati menjadi keras.

Mencegah diri daripada perbuatan membawa kepada kejahatan dengan memperbanyakkan amalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sentiasa amalkan sikap amal makruf nahi mungkar untuk mendorong diri melakukan perbuatan yang dipandu oleh ajaran al-Quran dan al-hadis.

Antara amalan yang disarankan adalah menziarahi orang soleh, orang sakit dan kubur yang akan mengingatkan kematian serta dapat melembutkan hati. Mengingati mereka yang telah meninggal dunia akan melembutkan hati untuk bermuhasabah diri.

Terlalu cinta dunia

Pilih suasana persekitaran dan sahabat yang mengajak membuat kebaikan. Persekitaran penting kerana ia boleh mendorong untuk bertindak, berfikir dan berbuat perkara yang hanya mendatangkan manfaat sahaja. Suasana yang baik boleh membudayakan fikiran yang baik.

Begitu juga sahabat atau teman yang berkelakuan, berkata dan berfikiran buruk hanya akan mendorong kita bertindak dengan perbuatan negatif menyebabkan kita tidak mampu membina akhlak baik dalam diri.

Tidak dapat beza baik, buruk

Panjang angan-angan boleh membuatkan hati terhijab. Seperti kata muqarabin bernama Safian as-Sauri, “Jika ditanyakan kepada ahli kubur mengenai mereka, jawab ahli kubur: Kami ini mati pada hari yang kami rasa esok masih ada.”

Apabila panjang angan-angan dengan dunia, kita menjadi pencinta dunia hingga tidak mampu membuat perbandingan antara dunia dan akhirat. Segala kebaikan dan kejahatan tidak dapat dibeza kerana hati hanya berpusat kepada keseronokan dunia tanpa melihat kepentingan akhirat.

Tidak ada apa yang paling tinggi darjatnya di dunia ini melainkan memiliki hati yang bersih suci dan murni. Oleh itu, sentiasalah bermuhasabah diri, membersihkan hati supaya apabila bertemu Allah SWT kita dapat persembahkan seketul hati yang benar-benar mendapat keredaan-Nya.

Hati tenang tanda amal ibadat diterima

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

 

BOLEH ustaz kongsi tanda yang menunjukkan amalan ibadat seseorang itu diterima oleh Allah SWT.

Rahmat Allah SWT diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya tanpa mengira darjat dan pangkat. Bahkan, ada juga dalam kalangan manusia yang ingkar turut mendapat rahmat Allah SWT sebagai dugaan dan peringatan kepada mereka.

Oleh itu, umat Islam diminta untuk mempertingkatkan amal ibadat supaya semua yang dilakukan dikira sebagai tanda syukur atas nikmat dianugerahkan Allah SWT kepada mereka.

Sehubungan itu, antara tanda amal ibadat seseorang itu diterima Allah SWT ialah dia dapat merasakan betapa besarnya rahmat dan kasih sayang-Nya kepada umat manusia di dunia ini sehingga tidak ada satu makhluk pun mampu menghitungnya.

Dia dapat merasakan nikmat kedamaian dalam jiwanya setelah amal ibadat sempurna, hati menjadi tenteram, damai, reda dan sabar atas segala dugaan yang menimpa kepada diri serta keluarganya.

Segala aktiviti harian yang dilakukan akan diserahkan kepada ketentuan dan takdir Allah SWT, bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan dan bersegera bertaubat jika sedar perbuatan yang dilakukan itu bercanggah dengan syariat Islam.

Hati seseorang yang ibadatnya diterima Allah SWT akan menjadi aman dan tenteram dengan mengingat Allah SWT.

Ini bertepatan dengan firman Allah SWT yang maksud: “Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah SWT hati menjadi tenteram.” (Surah ar-Ra’d, ayat 28)

Bagaimanakah cara dan adab terbaik untuk berdoa kerana terdapat pandangan yang mengatakan bahawa doa kita mungkin ditolak Allah SWT.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepada-Ku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.” (Surah al-Mukmin, ayat 60)

Ulama telah menyimpulkan beberapa adab berdoa supaya dimakbulkan oleh Allah SWT seperti berdoa dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar, memakai pakaian bersih dan berdoa di tempat yang bersih.

Mengadap kiblat dan berdoalah dengan khusyuk, tawaduk serta merendahkan diri kepada Allah SWT. Mulakan doa dengan memuji Allah SWT diikuti membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Angkat kedua tangan hingga kelihatan kedua ketiak di samping perut dan anak jari mengadap ke atas. Untuk memohon sesuatu hajat, ulang menyebutnya sehingga sekurang-kurangnya tiga kali. Setelah selesai berdoa sapukan tangan ke muka.

Berdoa hendaklah dengan penuh yakin bahawa Allah SWT akan memperkenankan doa itu. Jangan sekali-kali dalam keadaan hati lara dan lalai atau tidak cukup kuat keyakinan serta kemahuannya. Tuhan tidak akan memperkenankan doa seperti itu.

Setiap orang Islam hendaklah memperbanyakkan berdoa kepada Allah SWT ketika senang supaya Allah SWT memperkenankan doanya ketika susah.

Berdoalah dengan suara perlahan serta merendahkan diri di samping mengakui segala kesalahan dan dosa pernah dilakukan. Sebaik-baik doa ialah dengan kata-kata yang mudah, ringkas dan mempunyai pengertian luas.

Jangan sekali-kali berdoa untuk meminta sesuatu keburukan, kejahatan, perpecahan dalam masyarakat atau keluarga. Begitu juga jangan meminta sesuatu yang mustahil. Jangan sekali-kali merajuk apabila doa belum dikabulkan oleh Allah SWT.

Sebaliknya hendaklah bersabar dan terus berdoa serta berserah diri kepada-Nya. Akhiri doa dengan ucapan ‘Amin’, selawat kepada Nabi Muhammad SAW serta puji-pujian kepada Allah SWT.

Adakah membaca ‘Bismillah’ sebahagian daripada sunah Nabi SAW.

Membaca ‘Bismillah’ sebahagian sunah Nabi SAW dalam setiap permulaan sesuatu pekerjaan berdasarkan sabda Baginda: “Tiada seorang hamba pun mengucapkan ‘Bismillahirrahmanirrahim’ kecuali Allah SWT perintah kepada malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku induknya empat ratus kebaikan.”

Terdapat banyak dalil menggalakkan umat Islam membaca ‘Bismillah’ antaranya ketika ingin membaca al-Quran, mengambil wuduk, melakukan penyembelihan, memulakan persetubuhan dengan suami atau isteri, berjalan, duduk, baring, makan dan minum

Amalan-Amalan Ketika Terjadi Gempa

Ketika gempa bumi menyapa, bila tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika para wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua … pada saat itu semua hendaknya kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengingat akhirat, segera bertaubat, bersemangat ibadah, dan tidak tertipu dengan dunia yang fana.

Berikut ini beberapa amalan yang hendaknya dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi:

1. Taubat kepada Allah

Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah. Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid’ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat.

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berkata, “Kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat dan berserah diri kepada Allah”.

2. Banyak berdzikir, do’a, dan istighfar kepada Allah

Imam Syafi’i mengatakan, “Obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih”. Imam as-Suyuthi berkomentar, “Hal itu karena dzikir dapat mengangkat bencana dan adzab, sebagaimana firman Allah:

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit” (QS. ash-Shoffat [37]: 143–144).

Renungkanlah juga bersama saya firman Allah:

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun” (QS. al-Anfal [8]: 33).

Ayat mulia ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari adzab. Pertama, adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah manusia dan ini bersifat sementara. Kedua, istighfar dan meninggalkan segala dosa dan ini bersifat seterusnya sekalipun Nabi telah meninggal dunia.

3. Membantu para korban bencana

Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat” (HR. Muslim no. 2699).

Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bersedekah dan memerintah rakyat untuk bersedekah.

Dan hendaknya para relawan saling membantu dan saling melengkapi antar sesama sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan mereka, jangan sampai ada terjadi pertengkaran atau perasaan bahwa dia adalah orang yang paling pantas dibanding lainnya.

4. Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia maka hendaknya hal itu dihilangkan, salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma’ruf nahi munkar sehingga mengecillah kemungkaran. Adapun bila kita acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita.

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَ‌ٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَ‌ٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍۢ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu” (QS. al-Ma’idah [5]: 78–79).

***

Penulis: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi

 

Rebut Kelebihan Puasa Sunat Asyura (10 Muharram)