• Pengenalan

  Blog ini dikendalikan oleh pihak pengurusan pondok sebagai alternatif kepada portal rasmi madrasah
  albakriah.com

 • Sumbangan Derma

  Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan berbentuk zakat dan sedekah bagi tujuan kebajikan guru, pelajar dan pembangunan

  Sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tersebut

  Tabung Madrasah Diniah Bakriah
  BIMB 03018010098410

   

 • Kandungan Blog

 • Tulisan Terbaik

 • Arkib

 • Statistik Pengunjung

  • 1,296,093 orang
 • Kandungan Blog

Haram lakon watak malaikat

Datuk Dr Luqman Abdullah

Melakonkan watak malaikat di dalam filem secara tidak langsung telah merendahkan kedudukan malaikat sebagai makhluk yang suci. Hal ini bercanggah dengan kehadiran malaikat yang hanya diketahui menerusi wahyu daripada Allah SWT. 

Hal ini juga mengadaptasi konsep Barat dalam genre perfileman yang menghakis keimanan terhadap perkara  al-Ghaibiyyat  dan mencairkan identiti Islam. Turut diambil kira, pandangan ulama moden yang mengharamkan perbuataan menggambarkan malaikat sebagai perkara ghaib. Oleh itu, perbuatan yang demikian adalah haram melalui kaedah  Sadd al-Dharai’  iaitu menutup pintu-pintu keburukan. 

Filem atau drama merupakan salah satu medium untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat melalui sesuatu penceritaan dan lakon layar. Dalam Islam medium ini tertakluk kepada syarat tertentu yang perlu dipatuhi agar ia tidak bercanggah dengan hukum Islam. Berkenaan babak lakonan watak malaikat, terdapat beberapa sebab perkara tersebut dilarang, antaranya:

1. Merendahkan kedudukan malaikat sebagai makhluk suci

Malaikat adalah makhluk yang mempunyai kedudukan dan keistimewaannya dalam Islam khususnya kerana mereka ini ialah makhluk yang taat dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Hal ini sepertimana dalam firman-Nya:  “Allah memilih utusan-utusan-Nya daripada malaikat dan daripada manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”  (Surah al-Haj, ayat 75)

Ibn Kathir menjelaskan bahawa Allah SWT memilih malaikat sebagai utusan-Nya merupakan sebahagian daripada syarak dan kekuasaan-Nya. Begitu juga dengan memilih utusan dalam kalangan manusia untuk menyebarkan risalah-Nya. Oleh itu, jelaslah bahawa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang mulia.

Keadaan ini meletakkan malaikat terpelihara daripada ditiru oleh syaitan. Sifat ini juga menghalang sesiapa pun meniru seperti malaikat. Mustahil untuk menggambarkan rupa paras malaikat. Oleh itu, lakonan manusia sebagai watak malaikat dianggap sebagai menghina malaikat dan memalukan agama. Perbuatan mengolok-olokkan, meremehkan atau merendah-rendahkan kedudukan malaikat adalah ditegah sebagaimana yang diharamkan perbuatan tersebut kepada rasul.

2. Kehadiran yang hanya diketahui menerusi wahyu

Lakonan malaikat yang diadaptasi oleh manusia sudah pasti terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pembikinan filem dan perbuatan ini secara tidak langsung merendahkan kemuliaan malaikat sebagai makhluk Allah. Hal ini kerana terdapat hadis berkenaan iman dan ihsan yang menyatakan kehadiran Jibrail AS yang datang dalam bentuk pemuda yang sempurna dan tiada aib.

Tambahan lagi, perihal dan keadaan malaikat hanya dapat diketahui melalui wahyu Allah SWT sebagai mana yang dirakam dalam al-Quran berkaitan kisah Nabi Ibrahim AS yang menerima kehadiran kelompok malaikat dalam bentuk wajah sekumpulan pemuda. Firman Allah SWT lagi berkenaan kisah ini:  “Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut daripada keadaan mereka. (Melihat kecemasannya) mereka berkata: “Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut (untuk membinasakan mereka).” (Surah Hud, ayat 70)

Imam al-Tabari menjelaskan ayat di atas bahawa Nabi Ibrahim AS timbul rasa ragu-ragu dan takut apabila beliau melihat sekumpulan pemuda itu tidak makan hidangan yang disediakan oleh baginda.

Lalu pemuda-pemuda itu menenangkan Baginda dengan menjelaskan bahawa mereka adalah malaikat yang tidak makan hidangan tersebut serta utusan daripada Allah SWT yang membawa azab kepada kaum Lut.

Rentetan daripada kisah-kisah ini, dapat difahami bahawa rupa paras malaikat dapat dilihat dalam bentuk manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selain itu, malaikat juga dapat dilihat dalam bentuk tersebut dengan izin Allah SWT. Para malaikat ini tidak dapat diketahui perihal keadaan mereka oleh nabi sendiri melainkan terdapatnya wahyu daripada Allah SWT.

3. Mengadaptasi konsep Barat dalam genre perfileman

Pengaruh idealogi Barat menyebabkan tema-tema beberapa filem menyentuh rupa paras malaikat yang termasuk dalam perkara  al-Ghaibiyyat  iaitu perihal yang tidak dapat dicerap dengan pancaindera kebiasaan manusia. Watak malaikat yang berupa seperti manusia mempunyai unsur daripada karya ilustrasi Barat. Banyak karya ilustrasi Barat menggambarkan makhluk supernatural sebagai makhluk mitologi Yunani yang berupa manusia ideal. Majoriti karya ilustrasi tersebut bersumberkan Judeo-Christianity, Secular-Humanist dan ideologi Barat yang lain termasuk Greco-Roman.

Amat menyedihkan fenomena masyarakat Islam yang meniru gaya pemikiran orang-orang Barat. Keadaan ini di nukilkan dalam hadis Rasulullah SAW:  “Sungguh kalian (masyarakat Islam) akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sekalipun jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak (yang sempit), pasti kalian akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) berkata: “Wahai Rasul Allah, apakah yang dimaksudkan itu kaum Yahudi dan Nasrani?” Baginda SAW menjawab: “Lantas siapa lagi selain mereka?” (Riwayat Bukhari & Muslim)

Persepsi bersumberkan pemikiran Barat ini mengiktiraf kewibawaan pemikiran selain Islam. Keadaan ini membentuk sifat tidak berbangga menjadi identiti sebagai seorang Islam. Begitu juga berasa malu untuk menghayati hidup sebagai seorang Islam. Pandangan ini mencairkan identiti Islam dengan mencampur adukkan dengan pemikiran mengikut kerangka idealogi Barat.

4. Pandangan hukum haram menurut ulama moden

Terdapat pandangan ulama moden yang mengharamkan perbuataan menggambarkan perkara ghaib seperti malaikat. Antaranya seperti Dr Abdel Hay Azab, ulama Al-Azhar menyatakan tidak dibenarkan memberi rupa paras kepada malaikat dalam karya seni.

Selain itu, Dr Ahmad Raissouni, ulama Maghribi turut menyatakan bahawa tidak dibenarkan untuk menggayakan watak para nabi dan malaikat dalam bentuk sebenar atau keadaan yang melambangkan mereka.

Di samping itu, Majlis Ulama Kanan Arab Saudi menjelaskan fatwa bahawa menggambarkan watak para nabi, malaikat, Khulafa’ ar-Rashidin dan sahabat merupakan perbuatan tercela. Ini kerana ia bertujuan untuk mengelirukan pemikiran umat Islam dalam berinteraksi dengan akidah, al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW.

m yang mengetengahkan watak malaikat menerusi lakonan manusia memberi impak yang besar dalam mempengaruhi minda masyarakat Islam tentang hakikat malaikat.  Filem tersebut merendahkan kedudukan malaikat sebagai makhluk suci.  

Filem tersebut juga bercanggah dengan kehadiran malaikat yang hanya diketahui menerusi wahyu daripada Allah SWT. Filem tersebut turut mengadaptasi konsep Barat dalam genre perfileman yang menghakis keimanan terhadap perkara  al-Ghaibiyyat  dan mencairkan identiti Islam. 

Berdasarkan kaedah  Sadd al-Dharai’  iaitu menutup pintu-pintu keburukan, maka lakonan manusia sebagai watak malaikat adalah haram kerana ia membuka ruang untuk golongan yang berniat jahat menggunakan peluang untuk berkarya dalam filem bagi menghina Islam. Oleh itu, segala gambaran imej malaikat dalam lakonan tersebut yang tidak bertepatan dengan al-Quran dan sunnah adalah di larang. Larangan ini termasuk dengan perkataan atau perbuatan seperti melukis, bertindak, bercakap atau sebaliknya.

Larangan ini juga bertepatan dengan Garis Panduan Penapisan Kandungan Bahan-bahan Penyiaran Berunsur Islam pada tahun 2015. Kriteria penapisan bahan-bahan multimedia dan penyiaran berunsur islam telah menggariskan bahawa Tidak Melakonkan Atau Menggambarkan Sebarang Ilustrasi Atau Watak Para Nabi, Malaikat, Syaitan dan Perkara-perkara Sam’iyyat dan Ghaibiyyat. Wallahu A’lam.