• Pengenalan

  Blog ini dikendalikan oleh pihak pengurusan pondok sebagai alternatif kepada portal rasmi madrasah
  albakriah.com

 • Sumbangan Derma

  Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan berbentuk zakat dan sedekah bagi tujuan kebajikan guru, pelajar dan pembangunan

  Sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tersebut

  Tabung Madrasah Diniah Bakriah
  BIMB 03018010098410

   

 • Kandungan Blog

 • Tulisan Terbaik

 • Arkib

 • Statistik Pengunjung

  • 1,296,095 orang
 • Kandungan Blog

Pentingnya Kuasai kaedah & usul fiqah

Dr Mohd Khafidz Soroni

Memahami usul dan kaedah fiqah adalah perkara yang sangat penting bagi ilmuwan. Usul dan kaedah fiqah ini hakikatnya diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Secara umum, Baginda SAW mengajarkan mereka supaya merujuk kepada dua sumber hukum yang utama, iaitu al-Quran dan sunah. Diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu sekalian tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu kitab Allah dan sunah Rasul-Nya.” Riwayat Malik dalam al-Muwatta

Bagaimanapun, baginda SAW mengetahui bahawa masa akan silih berganti dan kehidupan umat manusia akan berkembang serta pelbagai masalah yang tiada pada zamannya akan timbul pada masa hadapan. Justeru, Baginda mempersiapkan sahabatnya untuk mengambil alih tugas membimbing umat manusia sekiranya Baginda wafat.

Baginda turut mengajarkan sahabatnya kaedah dan usul yang dapat mereka rujuk apabila berlaku masalah baharu. Melaluinya, mereka mampu memutuskan hukum yang bertepatan bagi masalah berkenaan.

Antara dalilnya, ketika Rasulullah SAW hendak mengutuskan Muaz bin Jabal RA ke Yaman, baginda SAW bertanya kepada beliau: “Bagaimana kamu mahu berhukum jika dihadapkan kepadamu suatu masalah?” Jawabnya: “Aku akan berhukum dengan kitab Allah.” Baginda bertanya: “Jika kamu tidak dapati di dalam kitab Allah?” Jawabnya: “Maka, dengan sunah Rasulullah.” Baginda bertanya: “Jika kamu tidak dapati di dalam sunah Rasulullah mahupun di dalam kitab Allah?” Jawabnya: “Aku akan berijtihad dengan pandanganku dan tidak akan biarkan sahaja.” Lalu Rasulullah SAW pun menepuk dadanya seraya bersabda: “Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah terhadap perkara yang melahirkan rasa reda Rasulullah.” Riwayat Abu Dawud, at-Tirmizi dan al-Darimi. Hadis hasan

Ini menunjukkan bahawa sahabat RA akan mencari dalil sesuatu masalah dalam al-Quran terlebih dahulu. Jika tiada, mereka akan merujuk pula kepada hadis dan jika tiada, barulah mereka berijtihad berdasarkan kefahaman mereka. Ijtihad ini dibuat berdasarkan kepada kaedah qiyas terhadap perkara yang jelas dalilnya di dalam al-Quran dan hadis.

Sahabat RA juga akan merujuk kepada kesepakatan mereka terhadap sesuatu perkara yang tiada pada zaman Nabi SAW. Kesepakatan mereka ini dipanggil sebagai ijmak. Kata Ibn Mas’ud RA: “Apa yang dilihat oleh kaum Muslimin sebagai baik maka ia di sisi Allah juga adalah baik. Dan apa yang dilihat oleh mereka sebagai buruk maka ia di sisi Allah juga adalah buruk.” Riwayat Ahmad dengan sanad hasan

Kata Syeikh Ahmad bin Muhammad az-Zarqa dalam Syarah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah: “Walaupun khabar ini mauquf (terhenti) kepada Ibn Mas’ud, namun ia mempunyai hukum marfu’ (sampai kepada Rasulullah) kerana tiada ruang bagi penggunaan akal fikiran padanya.” Bermaksud, tidak mungkin beliau mengatakannya berdasarkan buah fikirannya semata-mata dan sudah tentu asalnya diambil daripada Nabi SAW.

‘Kaum Muslimin’ yang dimaksudkan dalam khabar itu ialah ulama mujtahidin, tidak termasuk masyarakat awam yang memang tidak berkeahlian dalam bidang pengajian Islam. Khabar ini khusus sekiranya mereka berijmak dalam sesuatu masalah. Adapun sekiranya mereka berselisih pendapat dalam sesuatu masalah, maka khabar ini tiada berkaitan dengannya. Dengan menggunakan konsep yang sama, dalil sedemikian dipanggil sebagai istihsan.

Demikianlah dalil yang digunakan oleh sahabat RA iaitu al-Quran, sunah, qiyas dan ijmak. Keempat-empat ini adalah sumber dalil yang disepakati oleh semua ulama. Kemudian ulama berselisih tentang sumber dalil yang lain. Selain dalil istihsan di atas, antara dalil yang diperselisihkan oleh ulama ialah istishab, qawl as-sahabi, syar’u man qablana, ‘amal ahli al-Madinah, sadd az-zari’ah dan sebagainya.

Menurut Imam al-Qarafi dalam Tanqih al-Fusul, terdapat sebanyak 19 sumber hukum yang digunakan oleh ulama. Baki 10 sumber hukum yang belum disebutkan lagi ialah al-maslahah al-mursalah, al-bara’ah al-asliyyah, ‘awa’id, istiqra’, istidlal, al-akhzu bil akhaff, al-‘ismah, ijmak ahli al-Kufah, ijmak al-‘itrah dan ijmak al-khulafa’ al-arba’ah.

Berdasarkan penelitian lebih mendalam, Syeikh Jamaluddin al-Qasimi dalam anotasinya terhadap kitab Tanqih al-Fusul menyatakan bahawa jumlah keseluruhan dalil yang dikumpulkan adalah berjumlah 51 dalil. Bagaimanapun, bukan semua baki dalil berkenaan muktabar, namun sekurang-kurangnya ia menunjukkan betapa luasnya syariat Islam ini.

Adapun sesetengah pihak yang hanya mengehadkan sumber dalil hanya kepada al-Quran dan hadis semata-mata, mereka ini golongan jumud yang mempunyai metode pendalilan yang sempit. Malah, sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat.